abstractright abstractright

Vei

I Sito har vi lange tradisjoner med å planlegge veier og gater. De mange planleggingsmålene våre over hele landet er et tegn på våre profesjonelle ferdigheter. Som vår kunde får du kompetanse, konsultasjon av høy kvalitet, planleggingstjenester som er aktuelle for trafikkforholdene og i tillegg en serviceinnstilling som er grei og ukomplisert.

Konsultasjons- og planleggingstjenestene dekker alle utviklingsprosjekter for vei og gate, fra identifiseringsfasen og helt frem til innkjøpsordninger, gjennomføring og vedlikehold.

Hos Sito finner du de riktige ekspertene til prosjekter innen transport- og trafikkprosjektering i tilknytning til nye investeringer eller forbedring av vei, utvikling av driftsområde og individuelt veikryss eller individuell trafikkåre for fotgjengere og syklister.

Vi viser deg planenes konkrete påvirkning på en illustrerende måte ved hjelp av informasjonsmodellering og virtuelle modeller.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAI kjernen av våre tjenester finner du konseptet om at planlegging og bygging av veier er en del av en større samfunnsenhet, der målet er å oppnå et bedre bomiljø for alle.

 

 

 

Veidesign

 • forundersøkelser, prosjektanalyser, risikoanalyser
 • innledende prosjektering
 • hovedplaner
 • vei- og gateplaner
 • byggeplaner
 • innkjøp
 • tjenester på stedet

Vedlikehold: spesialisttjenester

 • skade på inventar
 • programmering og planlegging av konstruksjonsforbedring
 • programmering av gatebelegg
 • planlegging av vedlikehold og veiforbedring

Innkjøpstjenester

Driftsmessige retningslinjer og planleggingsretningslinjer