abstractright abstractright

Sirkulær økonomi

Vi leverer kostnadseffektive og miljøvennlige tjenester som dekker våre kunders behov. Vi tar hånd om prosjektplanleggingen, alle nødvendige tillatelser, kontakt med myndighetene, prosjektledelse, byggekontrakter og tilsyn. I hvert prosjekt ønsker vi dessuten å ta i bruk innovative teknologier og løsninger. Den lange erfaringen som fagfolk innenfor miljø- og materialteknologier gjør at vi er godt forberedt til dette arbeidet.

Vi har kjernekompetanse innenfor gjenbruk av overflødige materialer, mudring og havneprosjekter samt innenfor rehabilitering av avfallsplasser og forurenset jord.

Vi leverer tjenester for gjennomføring av prosjekter, fra planlegging, risikoanalyse og tillatelsesprosesser til anbud og tilsyn.

I prosjekter med gjenbruk øker vi kvaliteten på boligområdet eller naturmiljøet på en kostnadseffektiv måte ved hjelp av støystyring eller landskapsplanlegging. Ved å rehabilitere forurenset jord kan området benyttes til det planlagte formålet på en økonomisk og trygg måte. Samtidig tar vi hensyn til områdets miljømessige forhold.

Ved hjelp av tilsyn på stedet, laboratorie- og feltmålinger, dokumentasjon og rapportering sørger vi for å kvalitetssikre alle løsninger.

Med erfarne fagfolk involvert blir prosessen problemfri, og for kunden blir faren for uventede forsinkelser mindre. Vi forsøker å ta del i prosjektene på et så tidlig tidspunkt som mulig. Vi tar i bruk innovative teknologier og løsninger i prosjektene. Geotube® er en teknologi vi har brukt i prosjekter der vi har tørket og behandlet industrielt slam og slam fra eutrofe innsjøer.