abstractright abstractright

Transportforskning

Ved hjelp av transportforskning produserer vi data som benyttes i transportsystemplanlegging på strateginivået og etter individuelle krav.

 

Vi planlegger, koordinerer og gjennomfører allsidig transportforskning og -beregninger. I tillegg analyserer og rapporterer vi resultatene under planleggingen og utviklingen i et format som er anvendelig.

Vi har et bredt spekter av utstyr som brukes til trafikkberegninger og -forskning. Vi gjennomfører ikke bare enkeltberegninger, men også byregionbaserte, helhetlige trafikkstudier på en måte som samsvarer med kundens planer og informasjonskrav.

Produkter og tjenester:

  • beregninger for motoriserte kjøretøy, fotgjengere og syklister
  • forskning på gjennomgangstrafikk og destinasjonsundersøkelser
  • spørreundersøkelser, analyse av materialer og rapportering av resultat
  • kvalitetsforskning
  • programmering og utvikling av transportforskning