abstractright abstractright

Trafikkstyring

Vi sørger for at trafikkløsningene fungerer ved hjelp av trafikkstyringsplaner og spesialisttjenester, og vi tar oss av alle oppgaver fra planlegging til bygging.

Trafikkstyring er en smart metode for å forbedre sikkerheten og flyten i trafikken, redusere utslipp og utnytte trafikkårekapasiteten mer effektivt.

Vi tilbyr allsidig fagkompetanse innenfor trafikkstyring, både når det gjelder større vei- og gateprosjekter og mindre, separate prosjekter, undersøkelser og helhetlige tjenester utført av fagfolk på arbeidsstedet.

Vi velger og skreddersyr alltid metoder og løsninger innenfor trafikkstyring for diverse trafikkåremiljøer med utgangspunkt i kundens behov.

Produkter og tjenester:

  • trafikkontroll og skilting
  • telematikk
  • trafikklys
  • planlegging av alternativ rute
  • intelligent trafikk