abstractright abstractright

Trafikkplanlegging

 

Ved hjelp av vår høye kompetanse innenfor trafikkplanlegging sørger vi for å levere effektive og velfungerende planleggingsløsninger.

 

Vi tilbyr vår omfattende kunnskap innen trafikkplanlegging til bruk under de ulike planleggingsfasene, fra reguleringsplaner til planlegging av arbeidstid. Målet vårt er å planlegge problemfrie og trygge reiseløsninger, enten man reiser til fots, sykler, bruker offentlig transport eller diverse andre typer motoriserte kjøretøy.

Våre kunder inkluderer byer, kommuner og byggeselskaper, og vi samarbeider med arkitekter og fagfolk innenfor andre designfelt. Spesialisttjenestene våre dekker følgende fagfelt:

Våre planleggingsmål

 • sentrumsområder, boligområder og gater
 • sonebasert trafikkplanlegging
 • parkeringsanlegg, kjøpesentre, reisesentre, logistikksentre og transportterminaler
 • havne-, sykehus- og skoleområder

Våre produkter

 • trafikknettverksplaner
 • sonebaserte trafikkplaner
 • gateplaner og trafikkordninger for andre områder
 • planer for reising til fots og sykling
 • parkeringsundersøkelser
 • parkeringsanleggsplaner
 • hjulsporundersøkelser
 • tjenestetrafikkplaner
 • planer for redningsrute
 • trafikkordninger under byggearbeid