abstractright abstractright

SitoGIS

SitoGis er en registreringsløsning som er basert på geografiske data. Den er designet for å gjøre det enklere å vedlikeholde, behandle og analysere geografiske data.

Tjenestene gjør det mulig å vise stedbundet data illustrativt på et kart. Man får også helt nye muligheter ved hjelp av spørreskjemaer som kan rettes mot et visst mål, i kartvisninger.

Tjenestene våre tilbyr de beste verktøyene innen distribusjon og fleksibel kombinasjonsbruk av rask informasjon. Av denne grunnen brukes også verktøyene av kundene våre under beslutningsprosesser i diverse driftssammenhenger.

Løsningen vår leveres på en måte som gjør at den enkel å ta i bruk. Ved hjelp av den nyeste teknologien innen skytjenester leveres tjenesten i svært konkurransedyktige pakker.