abstractright abstractright

Planlegging av trafikkåremiljøer

Under planleggingen av trafikkåremiljøer forsøker vi å finne løsninger som er økologisk holdbare, behagelige og harmoniske. Ved hjelp av terrengdesign, håndtering av eksisterende vegetasjon og design av beplantning og dekke knyttes landskapet og den nye trafikkåren sammen på en tydelig måte. På denne måten komponerer vi et behagelig landskap for sjåføren, og reiseopplevelsen får variasjon. Det er også viktig at beboerne blir fortrolige med trafikkåren i naturlandskapet.

Trafikkåremiljøer består av motorveier og landsbygda eller vei- og jernbanemiljøer i byomgivelser. Trafikkåremiljøene sier noe om områdets karakter og spesielle funksjoner, og ved hjelp av planlegging fremheves og avklares de.

Kunden spesifiserer byggenivået for trafikkåremiljøet ved hjelp av en nivåvurdering under den generelle planleggingsfasen. Likevel er behandlingen av landskapets gjeldende elementer et stort arbeid, og ofte har den større betydning enn selve byggearbeidet når det gjelder å definere stedets identitet.

Ved hjelp av landskapsplanlegging fremmer vi trafikksikkerheten med optisk kontroll, ved å forhindre blending og ved å ta hensyn til riktige mål på en skikkelig måte.

Planlegging og bygging gjøres i ganske stor skala. Trafikkåren er gjerne flere kilometer lang. Samtidig holder gjerne kjøretøyene stor fart på veien. På grunn av dette behandles også landskapet i stor skala. Under planleggingen er terrenget sett på langt hold svært viktig. Elementer i mindre skala planlegges der den reisende har muligheten til å merke seg detaljene, for eksempel forgjengeromgivelser og hvileområder.

Oppmerksomheten til de reisende kan også trekkes mot spesielle historiske steder som finnes langs veien, eller spesielle funksjoner i lokalsamfunnet ved hjelp av miljømessige konstruksjoner og for eksempel belysning. Vedlikehold av de store overflateområdene og små vedlikeholdsoppgaver krever kunnskap om arbeidet den vedlikeholdsansvarlige utfører. I tillegg er det nødvendig å utvikle nye løsninger som krever mindre vedlikehold.

I tillegg til håndtering av landskapet planlegges også håndtering av naturområder, for eksempel bevaring eller utvikling av forholdene i et habitat som er viktig for dyr, fugler, fisk, insekter eller truede planter. Når det gjelder håndtering av natur, avklares det under den innledende planleggingsfasen hvilke objekter det er viktig å ta hensyn til. Samtidig avtaler fagfolk og offentlige tjenestemenn hvordan objektene skal behandles. Når det gjelder naturområder, er spesielt samarbeidet mellom ikke bare Sitos egne fagfolk, men også samarbeidspartnere og tjenestemenn viktig.

Under planleggingen av trafikkåremiljøer kommer Sitos allsidige og tverrfaglige planleggingsforståelse til uttrykk rimelig godt.