abstractright abstractright

Planlegging av gatemiljøer

Målsettingen til gatemiljøplanlegging er å oppnå løsninger som har høy standard med hensyn til økologi og estetikk. Arbeidet omfatter blant annet design av overflater og eksisterende vegetasjon samt design av beplantning, installasjoner og tilbehør. Stormvann kan man dra nytte av ved å lage et selvvanningssystem, eller vannet kan håndteres på en naturlig måte. Et tett samarbeid med andre fagområder i tilknytning til gateplanlegging, inkludert vedlikehold, sørger for å gi et trygt og holdbart resultat.

Gatemiljøer og parker danner offentlig rom der mennesker samles, ferdes og deltar i festligheter. Gatemiljøer har stor påvirkning på bybildet. Designløsninger kan fremheve et områdes unike karakter eller historiske verdi ved hjelp av overflater, beplantning, møbler, installasjoner og belysning. Eksisterende bygninger og bykonstruksjoner danner grunnlaget for design av gatebildet, spesielt når eksisterende miljøer skal fornyes.

Kvaliteten på torg, gater og andre offentlige rom har stor påvirkning på hvor tiltalende en by er. Sitos eksperter, som varierer fra designere til tekniske fagfolk, står klare til å planlegge selv de mest krevende, offentlige uteområdene.