abstractright abstractright

Offentlig transport

Vi lager anlegg for offentlig transport som er brukerorienterte, av høy kvalitet og samtidig organisert på en effektiv måte.

Den allsidige fagkunnskapen vi har om offentlig transport, dekker i helhet alle oppgaver, fra planlegging av rutetrafikk til planlegging av arealbruk og infrastruktur som støtter det offentlige transportsystemet Virksomhetsfeltet vårt dekker hele Finland.

Planleggingen starter alltid med å se på prosjektet fra brukerens synsvinkel. Sammen med kundene våre ønsker vi å gjøre offentlig transport til et virkelig konkurransedyktig transportmiddel, uansett hvilket sted vi planlegger det for.

Vi gjør brukeropplevelsen bedre ved hjelp av helhetlige tjenester, slik at offentlig transport blir svært funksjonell og fullstendig enkel å bruke.

Produkter og tjenester:

  • offentlig transport og tjenestenivåplaner
  • utvikling av passasjertransport
  • markedsanalyser og behovsundersøkelser
  • utvikling av informasjon og brukervennlighet
  • tjenestedesign av mobilitet og trafikk
  • spesialtemaer til buss, jernbane og flytrafikk
  • infrastruktur for offentlig transport