abstractright abstractright

Materialgjenvinning og avfall

Vi leverer tjenester, løsninger og produkter som på en effektiv måte drar nytte av diverse materialfragmenter og avfall samtidig som naturen beskyttes.

 

Vi tilbyr allsidig fagkunnskap som kunder kan bruke i tilknytning til forskning, undersøkelser og gunstig bruk av diverse materialer. Vi leverer tjenester og løsninger for håndtering av materialer, avfall og energi, samt vi forhindrer at avfall dannes.

Vår fagkompetanse er bærekraftig, effektiv og basert på verdier som økologi, økonomi, samfunn og fellesskap, med hensyn til diverse konstruksjoner og logistikk.

Våre tjenester:

  • forskning og undersøkelser
  • planlegging og rådgivning med tanke på gunstig bruk av materialer
  • tildeling av miljøtillatelser
  • avfallslogistikksystemer
  • planlegging av avfallsplasser, byggekontrakter og gjennomføring av upartisk kvalitetskontroll
  • industrielle og kommersielle biprodukter og hvordan dra nytte av dem
  • behandling av slam