abstractright abstractright

Louhi-tjenester

Louhi er en fleksibel tjeneste som er basert på kundens behov. Den kombinerer data fra allerede eksisterende systemer på en problemfri, helhetlig og enkel måte.

Louhi-tjenestene drar nytte av geografiske data, slik at informasjonen visualiseres for brukeren. Geografiske data gjør det mulig å analysere informasjon fra ulike synsvinkler. Dessuten gir utnyttelse av geografiske data fordeler som økt forståelse og redusert fare for feil.

Louhi-løsningene våre gir et situasjonsbilde bestående av kritisk informasjon som er basert på geografiske data. Løsningene legger dessuten til rette for distribusjon av data og materialer og fungerer som et redskap for offentlig kommunikasjon og samspill.

Louhi-tjenestene våre består av:

Louhi-video (på finsk)