abstractright abstractright

Logistikk

Vi tilbyr tjenester innen logistikkforskning og -utvikling. I tillegg tilbyr vi beregningsmodeller som vurderer hvilken påvirkning transporttrafikk har på økonomi og miljø.

Vi har bred kundekrets, som blant annet inkluderer departementer, trafikkmyndigheter, EU-kommisjonen, regionale tjenestekontorer, byer, kommuner, selskaper og organisasjoner i transport- og logistikksektoren. Vi arbeider på nasjonale og internasjonale prosjekter.

Med Sitos kompetanse innenfor selskapslogistikk har du muligheten til å se på de totale logistikkostnadene til virksomheten din og lede utviklingstiltakene til den riktige delen av leveringskjeden. Utviklingstiltak er ikke begrenset til lagring og transport, men analysen vår kan også brukes til å vise hvilken effekt produksjonsprosesser har på logistikkostnader.

Våre tjenester

Selskapslogistikk

 • Undersøkelser innen logistikkutvikling
 • Utvikling av varehusledelse
 • Fabrikklogistikk
 • Returlogistikk (inkludert reservedeler, gjenvinning osv.)
 • Beregningsmodell for logistikkbasert totalkostnad
 • Utvikling av forsyningskjeder
 • En sammenstillingsbasert informasjonstjeneste (IKT-løsninger)

Modellering

 • Ved hjelp av modeller er det mulig å undersøke hele transportkjeden samt overføringer mellom ulike transportmidler.
 • Vi analyser hvilke endringer og påvirkninger transportsystemene har, både på lokalt og internasjonalt nivå.
 • Vi gjør transporten mer effektiv.

Areal- og bylogistikk

 • Logistikkundersøkelser i tilknytning til transportsystemplaner
 • Regionale logistikkundersøkelser
 • Bylogistikkundersøkelser

Logistikksentre

 • Planlegging av logistikksentre
 • Forretningsplaner

Transporttrafikk- og driftsmiljøundersøkelser

 • Undersøkelser i tilknytning til transporttrafikk
 • Driftsmiljøanalyse
 • Transportkorridorundersøkelser

Logistikk: internasjonal forskning og utvikling

 • EU-prosjekter og internasjonale konsortier
 • Transportkorridorer og -modellering
 • Forsyningskjedebasert ledelse og miljøvennlig logistikk

Avfallslogistikk

 • Undersøkelser innen avfallslogistikk
 • Mønsterpraksisanalyse og utvikling av driftsmodeller
 • Optimering av avfallstransport
 • Økonomiberegninger

Opplæringsdager

 • Logistikkurs for beslutningstakere innenfor offentlig administrasjon, tjenestemenn og planleggere samt regionale utviklere
 • Logistikkurs for selskapsledelse