abstractright abstractright

Landskapsundersøkelser og -planer

Landskapsundersøkelser og -planer omfatter blant annet kulturlandskapsundersøkelser. De inneholder også hoved- og reguleringsplaner, vei-, trafikkåre- eller prosjektplanrelatert inventar på byggområder, konsekvensanalyse basert på innledende informasjon og bred, planbasert design og strategi innen landskapsledelse.

Diverse fagfolk innenfor miljøtjenesteområdet deltar, i tillegg til landskapsplanleggere, i slike undersøkelser og planer. Grunnen til dette er at bred plandesign vanligvis krever allsidig fagkompetanse. I tillegg samarbeider vi med ledende fagfolk innenfor byggmiljøer og kulturhistoriske miljøer.

Gode undersøkelser er nøkkelen til vellykket planlegging.

Egenskapene til det naturlige kulturlandskapet er viktig under starten av ethvert planleggingsprosjekt. Typiske oppgaver i startfasen av et planleggingsprosjekt er hensiktsmessig inventar- og undersøkelsesarbeid, analyser og rapportering. Disse tjenestene tilbys innenfor landskapsplanlegging og miljøtjeneste på grunnlag av et samarbeid.

Ofte må store prosjekter planlegges gradvis når grunnleggende undersøkelser bestilles uavhengig av de andre tjenesteområdene. Regional utvikling, samt kommune- eller fylkesbasert prosjektplanlegging, krever dessuten bred, planbasert og strategisk design – der en avgjørende komponent er å holde kontroll på gjennomføringskostnadene. Siden vi har kontorer i både hovedstadsområdet Helsinki og andre deler av Finland, har våre fagfolk utmerket regional kunnskap om hele landet.