abstractright abstractright

Kommunal prosjektering

Det kreves mange fagfolk fra ulike fagfelt for å kunne lage et forsvarlig by- og bomiljø som er tilpasset mennesker. Våre eksperter innen kommunal prosjektering tilbyr sin fagkunnskap når bysentre, gater og områder skal designes og vannressurser planlegges. Vi samarbeider tett med selskapets andre avdelinger. Det sørger for at planenes tverrfaglige karakter og tekniske vinklinger samordnes.

Vår styrke, bybildemessig, består av evnen til å planlegge betydningsfulle og utfordrende prosjekter samt å samarbeide med andre fagfolk om prosjektledelsen.

Noen av våre viktigste designprodukter er:

Planlegging av bysentre

 • Hovedplaner
 • Gateplaner
 • Byggeplaner
 • Områdeplanlegging

Planlegging av gater og trafikkårer

 • Hovedgater og -årer
 • Gater innenfor soner
 • Tilgangsordninger
 • Hovedplaner
 • Gateplaner
 • Byggeplaner

Planlegging av vannressurser

 • Utvikling og hovedplaner
 • Nettverk- og linjeplanlegging
 • Pumpestasjonsplanlegging
 • Planlegging av vannressurser innenfor områder som er tynt befolket
 • Styringsplaner for stormvann og vannsigsundersøkelser
 • Vedlikeholdskonsultasjon og -undersøkelser

Regional planlegging

 • Uhindret tilgang
 • Planlegging av flomvern
 • Parkeringsplasser
 • Bussholdeplasser

Spesielle mål og undersøkelser

 • Tekniske og økonomiske undersøkelser i tilknytning til feltet, samt kostnadsstyring
 • Planlegging av instruksjoner og undersøkelser som støtter instruksjonene
 • Systemer innen frostvern