abstractright abstractright

Jernbanetransport

Tjenestene fra fagfolkene våre innenfor jernbanetransport dekker alle inspeksjoner og utviklingsprosjekter av jernbane-, undergrunns- og trikketrafikk. Dette inkluderer trafikkplanlegging, prosjektanalyser og avviksstyring, der vi tar hensyn til synsvinkelen til både passasjeren og transporttrafikken.

Jernbanen er det mest miljøvennlige transportmiddelet

Utviklingen av konsultasjons- og planleggingstjenester innenfor jernbanetransport er en viktig del av Sitos trafikk- og logistikktjenester. Vi tar utgangspunkt i Finlands konkurransefortrinn som en viktig gjenstand for utvikling når vi tenker på betydningen av jernbanetransport. Når vi arbeider for kunden, gjør vi det i samsvar med bærekraftig utvikling og miljørettet fokus med hensyn til våre kunders behov.

Vi har vært involvert i mange vellykkede utviklingsprosjekter innen jernbanetransport og behovsundersøkelsesprosjekter. I disse har vi utviklet sportransport som det mest miljøvennlige transportmiddelet i Finland.

Våre spesielle fagområder er:

  • trafikkplaner for jernbanetransport
  • behovsforskning innen jernbanetransport
  • passasjer- og transporttrafikkforskning
  • prosjektanalyse
  • miljøkonsekvensanalyse
  • avviksstyring og -analyser