abstractright abstractright

Infrastruktur – tjenester innen prosjektledelse

I fagfeltet infrastruktur arbeider vi for kunder i både offentlig og privat sektor, på nye prosjekter, utviklingsprosjekter samt rehabiliteringsprosjekter.

 

Vi har bred fagkompetanse innenfor fagområdet byggmiljø. I tillegg til de tradisjonelle tjenestene prosjektledelse, bygging og tilsyn kan vi tilby diverse skreddersydde modeller og løsninger med hensyn til gjennomføring av prosjekter som er tilpasset kundens spesifikasjoner.

Våre tjenester omfatter blant annet: prosjektledelse og faglige oppgaver, byggeoppgaver på grunnlag av planleggingsfasen, styring av generell planlegging og byggeplanlegging, bygging og utarbeidelse av kontrakter, tilsyn med stedet, planlegging av trafikkordninger under arbeidstiden, sikkerhetskoordinatorens oppgaver, inspeksjon av broer og spesialkonstruksjoner, kontroll av broeiendom, tiltaksprogrammering og planlegging av reparasjonsinvesteringer.

Dessuten kan vi tilby kostnadsberegningstjenester (blant annet FORE) som kunden har behov for. I tillegg kan vi fungere som ekspert under planlegging av prosjektstart og under ledelse av store prosjekter.

I årenes løp har SITO opparbeidet seg bred erfaring, og vi kan nå tilby denne kompetansen til kundene, slik at de kan bruke den under vurderinger, inspeksjon av planer, kostnadsberegninger og risikoanalyser.