abstractright abstractright

Helse og sikkerhet

I løpet at de siste få årene har den fornyede yrkessikkerhetslovgivingen – nærmere bestemt Government Regulation on Safety in Construction (205/2009) som trådde i kraft i 2009 – gjort at kunder og utbyggerorganisasjoner har fått tilleggskrav.

Sito Rakennuttaminen (Sito Project Management) har utviklet virksomheten og lært opp de ansatte til å møte de nye kravene med hensyn til helse- og sikkerhetsforskriftene for byggeprosjekter.

Våre eksperter har fagkompetansen til å fungere som sikkerhetskoordinatorer på krevende infrastrukturprosjekter, fra planleggingstilsyn helt frem til sikkerhetstiltak under drift hele byggeperioden gjennom.

Vi fungerer som støtte for kundeorganisasjonenes egne sikkerhetskoordinatorer, og i samarbeid med dem lager vi systemer for yrkessikkerhetsstyring på mange ulike nivåer. I denne sammenhengen består oppgavene våre av blant annet forberedelse av dokumentasjon, for eksempel nødvendige sikkerhetsdokumenter og byggedokumenter og så videre, oppdatering av dokumentasjon, tilsyn med arbeidssikkerheten under byggeprosjekter og rapportering til kunden.

Vi arbeider dessuten som planleggingseksperter innen helse- og sikkerhet og utfører diverse oppgaver på oppdrag fra entreprenører, utbyggere og andre instanser.

Fagfolkene våre har arbeidet som sikkerhetskoordinatorer for blant annet følgende byggeprosjekter:

  • utvidelsesprosjekt, inkludert mudrings- og bryggebyggekontrakter, i Helsinkis vestre havn
  • kontrakt for bygging av AP-brygge i Vuosaari-havnen i Helsinki

Som eksperter i arbeidssikkerhet har vi assistert sikkerhetskoordinatoren på blant annet følgende prosjekter:

  • regionale byggeprosjekter for Helsinki by, avdeling for offentlig virksomhet
  • byggeprosjekter for Espoo by, avdeling for tekniske tjenester