abstractright abstractright

Geoteknikkplanlegging

Betydningen av geoteknikk i byggeprosjekter øker i sammenheng med at det blir flere byggmiljøer og naturen stiller vilkårene. I tillegg øker bruken av areal, og tilgangen på byggematerialer blir dårligere, mens etterspørselen etter dem øker.

Geoplanlegging betyr å samordne konstruksjoner og jordbaserte funksjoner og muligheter på en systematisk måte. Målet er å oppnå økt sikkerhet, forhindre kollaps, sørge for at anlegget er pålitelig og eliminere muligheten for skadelig fordypning og frost. Styring av grunnvann og overflatevann er en betydningsfull faktor for å kunne oppnå målet.

Med geoteknikk er det dessuten mulig å påvirke mange miljøverntyper på en positiv måte med hensyn til funksjonalitet og økonomiske perspektiver.

Ved hjelp av Sitos solide geoteknikk er det mulig å avklare hvilket sted og hvilken metode som er mest økonomisk for å bygge ulike typer objekter og deres tverrfaglige enheter. Dette gjelder for eksempel:

  • trafikkårer: veier, gater, jernbaner og vannårer
  • broer, egenskapsbaserte konstruksjoner og miljøkonstruksjoner
  • regionale og industrielle prosjekter og husbygging
  • havneprosjekter og vannrelaterte byggeprosjekter
  • sportsplasser og områder for sportsaktiviteter
  • Vann- og energistyring samt dataoverføringsnettverk