abstractright abstractright

Byplanlegging og planlegging av arealbruk

Vi lager funksjonelle bomiljøer som er av høy visuell kvalitet, ved hjelp av byplanlegging, reguleringsplaner, arealbruk og bymiljøplanlegging. Vi tilbyr solid erfaring og allsidig fagkompetanse innenfor de ulike byplanleggingssektorene til byer, kommuner og byggefirmaer samt våre andre samarbeidspartnere. I virksomheten setter vi pris på innovative løsninger og en planleggingsprosess som er interaktiv.

 

Vi tilbyr allsidig fagkompetanse innenfor alle aspekter av det omfattende fagfeltet bydesign i sin helhet.

Våre fagområder

  • planlegging av arealbruk, reguleringsplaner og undersøkelser
  • konsekvensanalyse, analyseverktøy
  • strategier, konstruksjonsmodellarbeid, utviklingssenarioer
  • detaljert byplanlegging, kvartalsplaner
  • samspill, byforskning, barometer
  • byrom og nære omgivelser, inkludert planer, instruksjoner, håndbøker og konsekvensanalyse
  • utvikling av bysentre: konseptuelle planer og hovedplaner samt offentlig byrom
  • planlegging, arkitektur og design av bymiljø
  • arkitektonisk planlegging av konstruksjoner med egenskaper, inkludert broer og støybarrierer
  • hinderfri tilgjengelighet i tilknytning til bymiljøplanlegging