abstractright abstractright

Bymodeller og visualiseringer i 3D

Vi lager grafiske materialer og digitale programmer, slik at vi kan se livssyklusen til byggmiljøet på ulike tidspunkter. Det gir oss mange muligheter for bruk på nettet og i mobile brukergrensesnitt.

Vi designer stadig oftere i datamodellert 3D-format, enda vi også lager 3D-materialer og datamodellerte materialer for prosjekter der levering fremdeles skjer i form av et tradisjonelt 2D-miljø.

Under planleggingen lager vi kombinerte modeller på grunnlag av de ulike designfeltene. I tillegg publiserer vi modellene i ønsket kvalitet, slik at de kan formidles intern og eksternt. Vi lager ulike materialer etter hva som er nødvendig innenfor de aktuelle grensesnittjenestene som en del av andre livssyklusfaser, for eksempel energiberegninger, eiendomstilsyn, prosesser tilknyttet bruk og vedlikehold samt støtte for sluttbrukerprosesser.

Det er viktig å identifisere hvilken fase prosessen er i, og hvilket bruksbehov som finnes. I noen tilfeller er kun et 3D-bilde nok, mens i et større tilfelle lager vi et helt bysystem i 2D, 3D og 4D. Systemet inneholder materialer for vedlikeholdstjenester og brukergrensesnitt i 3D for nett og mobile enheter.  Vi utvikler tjenestene våre stadig oftere på et nivå som er avhengig av at formatene er datamodellerte, eller at de består av et informasjonsgrensesnitt.

Vi arbeider aktivt med datamodellerte prosjekter på nasjonalt nivå og følger nøye fagfeltets utvikling på internasjonalt nivå. Vi forholder oss til fremtidsbaserte, integrerte og datamodellerte tjenester på en innovativ måte. Samtidig tar vi i bruk de beste fremgangsmåtene for å gjøre våre kunders virksomhet mer effektiv og for å utvikle helt nye funksjoner.

Demoer (på finsk)