abstractright abstractright

Bygging av stormvannssystem og naturlig vannsystem

Målet med stormvannsstyring er å redusere eller minimere vannskader som får økonomiske og økologiske konsekvenser, forårsaket av bygging. En viktig del av stormvannsstyring er naturlige håndteringsmetoder som kunstig opplading, forsinkelse, filtrering, avklaring og rensing ved hjelp av vegetasjon. Planlegging av disse metodene krever fagkompetanse innenfor vannrelatert bygging.

Ved hjelp av naturlig stormvannsstyring forsøker vi å minimere overflateavrenning som forårsakes av konstruerte overflater og flomtopper. I tillegg forsøker vi å forbedre vannsigs- og grunnvannsdannelse, slik at jorden holder på naturlig fuktighet selv når den bebygges. Naturlig stormvannsstyring forbedrer mikroklimaet og har en positiv innvirkning på menneskers komfort og vegetasjonens trivsel. I tillegg vil vannet som slippes ut i de omkringliggende vannveiene, være renere. Dette har positiv innvirkning på vannkvaliteten. Vi tar også hensyn til klimaendringene ved hjelp av naturlig stormvannsstyring, siden det forventes at både kraftig nedbør og tørre perioder vil øke med tiden.

Sitos stormvannstjenester

Sitos stormvannsteam består av planleggere fra ulike fagfelt. De tilbyr allsidig og profesjonell konsultasjon også i prosjekter som er ganske teknisk krevende, fra stormvannsstyring til vannrelatert bygging og grunnprosjektering. Våre tjenester består av dreneringsbassengs- og stormvannsundersøkelser, stormvannsstyring tilknyttet planlegging av arealbruk på hovedplan- og byplanleggingsnivåene, generelle planer og byggeplaner for stormvannskonstruksjoner, stormvannshåndbøker og -instruksjoner, håndtering av tillatelsesspørsmål i henhold til vann- og miljøvernlover, planer for vedlikehold av vann, planleggingsordninger, byggekontrakter, vedlikeholdskonsultasjon, opplæring og organisering av studiereiser.