abstractright abstractright

Arbeid innen transportsystem

Vi støtter effektiv bruk av samfunnets ressurser ved hjelp av helhetlig planlegging og arbeid innen transportsystemer. I tillegg skaper vi forutsetningene for å kunne ferdes trygt og ha jevn flyt i trafikken.

I Finland er vi de ledende ekspertene innenfor planlegging av transportsystemer. Siden vi har erfaring og fagkompetanse innenfor alle typer arbeid på transportsystemer i ulike deler av Finland, sørger vi for at planene er både realistiske og imponerende. Vi sørger dessuten for at planene blir vellykket når de settes i verk.

Produkter og tjenester:

  • regionale og nasjonale transportsystemplaner
  • samordning av regional utvikling og transportsystemutvikling
  • arbeidskoordinering innen transportsystem
  • utvikling av planer og arbeid innen transportsystem