abstractright abstractright

Industri

Vi tilbyr en rekke tjenester som dekker behovene til industrien. Vi tilbyr også tjenester innenfor arbeidssikkerhet og kjemisk sikkerhet, lisenser og selskapsansvar. Vår solide kompetanse dekker bygging, kvalitetssikring, vannstyring og digitale tjenester for miljø- og informasjonsbehandling. Vi har omfattende erfaring med vellykkede prosesser innenfor håndtering av miljøtillatelser i ulike deler av industrien.

Vi hjelper kundene våre ved å gi dem nye løsninger som støtter beslutningsprosesser, informasjonsbehandling, samspill og gjennomføring. Innenfor ledelse tilbyr vi tjenester som utviklings- og risikoanalyse som tar hensyn til kravene i ISO-standarden. Tjenestene våre gir støtte til selskaper innenfor ansvarlig selskapsutvikling. Samtidig tar vi hensyn til de økonomiske, sosiale og miljømessige aspektene ved selskapsansvar.

Hvis du har behov for det, er vi der for deg gjennom hele prosjektet, fra de innledende undersøkelsene og planleggingen til gjennomføringen.

Tjenester og produkter:

 • trygt arbeidsmiljø og kjemisk sikkerhet
 • tjenester innen selskapsansvar
 • forundersøkelser
 • behandling og visualisering av informasjon
 • prosjektkoordinering
 • tillatelsesprosesser og deres utvikling
 • miljøkonsekvensanalyse (EIA – environmental impact assessment)
 • miljøundersøkelser
 • støy- og støvmodellering
 • vannbalanse og -modellering og stormvannsstyring
 • vannstyringsløsninger
 • logistikkundersøkelser
 • planlegging av infrastruktur
 • kartlegging av risiko
 • investeringsoptimering
 • innkjøp og bygging
 • kvalitetssikring
 • EHSQ-ledelse

Noen av våre produkter:

 • Colétanche® – en oljeimpregnert geomembran som brukes til å gjøre basseng vanntette
 • SensorDDS® – system for elektronisk lekkasjegjenkjenning
 • Geotube® – for rensing av vann under gruvedrift og fjerning av vann fra slam
 • GeoDetect® – for overvåking av damkonstruksjoner