abstractright abstractright

Arkitekttjenester og underjordiske rom

Vi tilbyr komplett kompetanse fra ett sted for bygging av konstruksjoner under og over bakken samt utvikling av arkitektonisk design. Som kunde får du entusiastiske og erfarne spesialister med fagkunnskap som dekker de ulike delene av en bærekraftig prosjektplanlegging.

De ulike delene er kundeorientering, løsningenes driftsmessige og tekniske kvalitet, stedets estetikk og tilpasning til bybildet samt økonomien gjennom hele livssyklusen.

Du har tilgjengelig fagfeltets mest talentfulle folk, som har kompetanse på fagfeltets mest avanserte teknologi: DAK-design med ulike programmer og visuell presentasjon av datamodellering og endelig produkt.

Arkitekttjenester

Våre profesjonelle ferdigheter dekker hele fagfeltet innen bygging, arkitektonisk design og planlegging. Vi har over 20 års erfaring med bygging av boliger, forretninger, kjøpesentre og arbeidsplasser samt ulike grader av læringsmiljøer.  Planleggingen er basert på datamodellering og visualisering av stedet helt fra prosjektets første fase og fremover. Dette sørger for at planleggingen blir problemfri, og det er mulig å sammenligne med andre fagdesignere.

Kostnadsberegning er enkelt under hele planleggingsperioden, og overlappende oppgaver under designprosessen holdes dermed på et minimum. Vi følger utviklingen under både planleggingsfasen og byggeprosjekteringen, og vi er først ute med å bruke driftsteknologi.

Underjordiske rom

Ved å bygge og plassere funksjoner under bakken er det mulig å gjøre miljø- og livskvaliteten bedre. Det kan gjelde funksjoner som ikke nødvendigvis må plasseres på overflaten, eller funksjoner som kan være til ulempe eller føre til skader.

Sport- og fritidslokaler er for eksempel naturlig egnet til å ligge under bakken. Andre eksempler er parkeringshus og vedlikeholdstunneler samt hindringer og funksjoner som over bakken kan være til ulempe, for eksempel trafikkårer og varehus.