abstractright abstractright

Tildeling av kontrakt med Bane NOR og Sito

Tildeling av kontrakt med Bane NOR – rammeavtale for konsulenttjenester innen byggeledelse, prosjektledelse og prosjekteringsledelse.

Sito Norge (Asenso) har siden 2011 hatt rammeavtale med Bane NOR for konsulenttjenester. Etter tildelingen av ny avtale i 2016, vil vi fortsette å levere konsulenter innenfor fagområdene byggeledelse, prosjektledelse og prosjekteringsledelse.

Den nye rammeavtalen har en varighet på 2 år med opsjon på opptil 2 år. Konsulenttjenestene kan inndeles følgende i ni delområder:

Prosjektleder/delprosjektleder bygg og anlegg, jernbaneteknikk, offentlig planlegging. Prosjekteringsleder grunnarbeid og jernbaneteknikk, byggeleder bygg og anlegg, kontrollingeniør bygg og anlegg, ingeniørgeologi og byggeleder jernbaneteknikk.

Avtalen forvaltes i samarbeid med Centerpoint, som vi har gode erfaringer med å arbeide sammen med fra tidligere.

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med Bane NOR.