abstractright abstractright

Bygging i fjell av Metsä-Sairilas renseanlegg for avløpsvann i Mikkeli , Finland

Et nytt renseanlegg for avløpsvann skal bygges i fjell i Metsä-Sairilas område i Mikkeli. Byggingen inngår i en mer omfattende plan kalt EcoSairila 2020+ for å skape et nytt miljø for forretningsvirksomhet, forskning og annen arealutvikling rundt gjenvinningsøkonomi i nærheten av den eksisterende avfallsparken.

Når anlegget er ferdig, vil det være ikke bare et av Europas, men også et av verdens mest moderne renseanlegg for avløpsvann. På anlegget skal det som det første i Finland benyttes membranbioreaktorteknikk (MBR) ved rensing av avfallsvann. I denne skilles rent vann etter en svært effektiv biologisk-kjemisk behandling gjennom en membran med svært små porer. Membranteknikken gir et bedre renseresultat enn med tradisjonelle metoder. Prosessen er mindre plasskrevende, og derfor er også investeringskostnadene lavere og byggetiden kortere.

For mer informasjon om dette prosjekter, gå inn på anleggets hjemmeside på: http://mipu.fi/materiaalipankki/
Du kan følge byggeprosessen via You Tube  YouTubessa ”Nyheter fra det nye renseanlegget for avløpsvann i Mikkeli”

Sito Rakennuttajat er engasjert som byggherrerådgiver for bestilleren. Under det bergtekniske arbeidet skal Sito Rakennuttajat ha ansvar for arbeidet med prosjektsjef, prosjektingeniør, anleggskontroll og sikkerhetskoordinator. I tillegg deltar Sitos kompetente bergtekniske rådgivere i prosjektet som eksperter ved behov.

Sito Rakennuttajat har lang og solid erfaring med forskjellige typer underjordiske byggeprosjekter, og for dette krevende prosjektet har man nedsatt et sterkt arbeidsteam for å realisere bestillerens ønsker og for å sikre at arbeidet flyter godt mellom forskjellige interessegrupper.

Prosjektets omfang og kompleksitet krever nesten daglig kontroll og regelmessig ukentlig rapportering til bestilleren om situasjonen på anleggsplassen. Sikkerhetskoordinator besøker alle arbeidsstedene hver uke og utarbeider rapport til prosjektbank om disse besøksrundene. Byggherrerådgiver fungerer som leder av anleggsmøtene og utarbeider protokoll fra møtene. I tillegg mottar bestillerens prosjektledelsesgruppe en månedlig rapport om situasjonen på anleggsplassen.

Byggingen av renseanlegget for avfallsvann omfatter underjordisk utgraving på totalt ca. 160 000 m3 fast masse, dagbrudd på ca. 8 500 m3 fast masse og det finnes 3 sjakter med et totalvolum på ca. 2400 m3 fast masse.  Sonderings- og injeksjonsboring i bergrommet omfatter ca. 30 000 boremeter og anslag for bruk av sement for injeksjoner er på cirka 210 100 kg. Bergrommet forsterkes ved hjelp av cirka 14 000 forsterkningsbolter samt 6 000 m3 sprøytebetong. I tillegg inkluderer de bergtekniske arbeidene diverse betongkonstruksjoner for totalt cirka 2 700 m3.

Bygging av renseanleggets fjellrom startet i september 2016 og avsluttes i juni 2018.

Av spesielle trekk ved dette prosjektet kan nevnes blant annet følgende:

 • Moderne renseteknologi
 • Flere interessegrupper
 • Dette er blant de største investeringene (om ikke den største) i området noensinne
 • Det første store underjordiske bergarbeidet i området

Bestilleren:

 • Mikkelin Vesilaitos (Mikkeli vannverk), kontaktperson vannverksdirektør Reijo Turkki

Planlegging/design:

 • Hoveddesign: Ramboll Finland Oy
 • Design av renseanlegg (underjordiske lokaler, kraftforsyning til prosesser og automasjonsplanlegging): FCG
 • Design av renseanlegg (prosessplanlegging, lokaler på bakkenivå, areal- og geoteknisk planlegging, kraftforsyning innendørs og brannteknisk planlegging): Ramboll Finland Oy
 • KAT design: Bergteknisk design Oy Rockplan Ltd
 • RAK design: (indre konstruksjoner i tunnel) FCG
  (munnåpning og andre konstruksjoner på bakkenivå) – Ramboll

 Hovedentreprenør/Bergbygg

 • Lemminkäinen Infra Oy