abstractright abstractright

Nyheter

Finansiering av SITO og SYKEs WONDER-prosjekt fra Europeisk Romorganisasjon

Sito og SYKE (Finlands miljöcentral) fikk finansiering fra Europeisk Romorganisasjon (ESA) til utviklingen av et innovativt kontrollsystem for vassdrag. Tjenesten som utvikles benytter nye og nøyaktige Sentinel-satelittdataer, lokalisering, befolkningens observasjoner ved hjelp av mobilt utstyr samt automatisk måling av vannkvaliteten. Systemet implementeres i Sitos geografiske informasjonstjeneste LOUHI.

En stor finne er født

Sito og Wise Group har slått seg sammen, og det nye navnet vårt er SITOWISE. Sitowise er et ekspertiseselskap innen utbygging av bygninger og infrastruktur med 1100 ansatte. Vil tilbyr kundene våre alt av planlegging, ekspertisehjelp og digitale tjenester innen bygg og anlegg på samme sted.

Sitos tjenester innenfor planlegging og konsultasjon er tildelt ISO9001-sertifisering

Den 12. desember 2016 fikk det integrerte styringssystemet til Sito tildelt en sertifisering for styringssystemer. Styringssystemet vårt oppfyller kravene til den nyeste SFS-EN ISO 9001:2015-standarden for kvalitetsstyringssystemer. På dette tidspunktet dekker sertifiseringen forretningsområdet for planleggings- og konsultasjonstjenester. Sertifiseringen er gyldig i tre år fra tildelingsdagen.