abstractright abstractright

Nyheter

Tildeling av kontrakt med Bane NOR

Sito Oy ble i juni 2017 tildelt rammeavtale for utredninger, offentlige planer og tekniske hovedplaner for Bane NOR. Avtalen har en total kontraktsramme på inntil 500 millioner kroner og vil vare i fire år, med opsjon på fire år til.

Nytt holdbarhetsverktøy: Sitowise har nå fire sertifiserte CEEQUAL-holdbarhetseksperter

I Helsinki ble det i perioden 27. – 28. juni 2017 arrangert et utdanningskurs for CEEQUAL-holdbarhetseksperter, og en gjennomført utdanning med godkjent vitnemål gir rett til å fungere som CEEQUAL-assessor innen infrastrukturprosjekter. CEEQUAL er et internasjonalt evidensbasert vurderings- og poengsystem som kan tilpasses forskjellige infrastrukturprosjekter.

Markus Väyrynen er utnevnt til første administrerende direktør i nye Sitowise

Sitowise, et rådgivende ingeniørselskap med spesialkompetanse innen bygg, anlegg og infrastruktur, har utnevnt Markus Väyrynen til sin første administrerende direktør. Sitewise, som er et resultat av fusjonen mellom Wise Group Finland Oy og Sito Oy, starter sin virksomhet i samsvar med den nye organisasjonsplanen, som totalleverandør av ingeniør- og rådgivningsstjenester fra og med 1.1.2018.

Finansiering av SITO og SYKEs WONDER-prosjekt fra Europeisk Romorganisasjon

Sito og SYKE (Finlands miljöcentral) fikk finansiering fra Europeisk Romorganisasjon (ESA) til utviklingen av et innovativt kontrollsystem for vassdrag. Tjenesten som utvikles benytter nye og nøyaktige Sentinel-satelittdataer, lokalisering, befolkningens observasjoner ved hjelp av mobilt utstyr samt automatisk måling av vannkvaliteten. Systemet implementeres i Sitos geografiske informasjonstjeneste LOUHI.

En stor finne er født

Sito og Wise Group har slått seg sammen, og det nye navnet vårt er SITOWISE. Sitowise er et ekspertiseselskap innen utbygging av bygninger og infrastruktur med 1100 ansatte. Vil tilbyr kundene våre alt av planlegging, ekspertisehjelp og digitale tjenester innen bygg og anlegg på samme sted.

Sitos tjenester innenfor planlegging og konsultasjon er tildelt ISO9001-sertifisering

Den 12. desember 2016 fikk det integrerte styringssystemet til Sito tildelt en sertifisering for styringssystemer. Styringssystemet vårt oppfyller kravene til den nyeste SFS-EN ISO 9001:2015-standarden for kvalitetsstyringssystemer. På dette tidspunktet dekker sertifiseringen forretningsområdet for planleggings- og konsultasjonstjenester. Sertifiseringen er gyldig i tre år fra tildelingsdagen.