abstractright abstractright

Sito Norge AS er et firma som tilbyr høyt kvalifiserte konsulenter innenfor prosjekt – og byggeledelse samt rådgivning og prosjekteringstjenester innenfor sektorene:

 • Bygg og anlegg
 • Samferdsel, vei og bane
 • Industri

Sito Norge As har avtaler med flere store firmaer innen bygg, anlegg og samferdsel – private aktører så vel som offentlige byggherrer. Kompetanse og tillit er vesentlige elementer i gjennomføringen.

Vår kompetanse er tverrfaglig og våre rådgivere har mangeårig erfaring både fra offentlig virksomhet og privat næringsliv. Flere av våre prosjektledere har internasjonal erfaring. Vår kompetanse bygger på følgende:

 • Utdanning fra høgskole og universitet
 • Prosjekt- og byggeledererfaring fra omfattende bygge- og anleggsprosjekter
 • Erfaring med HMS og SHA i bygge- og anleggsprosjekter

Vi dekker følgende fagområder/funksjoner:

 • Prosjektledelse
 • Byggeledelse
 • Prosjekteringsledelse
 • SHA-rådgivning og koordinering i forhold til byggherreforskriften

Bransjeerfaring:

Våre rådgivere har gjennom prosjekt- og lederstillinger opparbeidet seg kunnskap innenfor en rekke områder:

 • bygg- og anlegg
 • samferdsel
 • industri

Asenso AS har omfattende erfaring fra andre bransjer. Dette gir mulighet til prosjektbistand i bransjer utover vårt kjernemarked.