abstractright abstractright

Langsiktig økonomisk planlegging er en bærebjelke i virksomheten vår.

Selskapet

I tillegg til kontoret vårt i Espoo har vi åtte andre lokalkontorer, i Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Oulu, Rovaniemi, Vaasa og Tampere.

Gruppens medlemsselskaper

Sito Oy (selskaps-ID: 2335445-0)
Administrerende direktør: Tapio Puurunen. Viseadministrerende direktør: Kimmo Anttalainen

Sito Rakennuttajat Oy (selskaps-ID: 2655301-7)
Administrerende direktør: Anton Palolahti

Arkkitehtitoimisto Mikko Heikkilä Sito Oy (selskaps-ID: 0739728-2)
Administrerende direktør: Harri Tingander

Sito Liikkumispalvelut Oy (selskaps-ID: 2706618-1)
Administrerende direktør: Jaakko Rintamäki

Sito Norge As (Org nr:  985 043 973)
Administrerende direktør: Roar Ødegård

Tilknyttede selskaper

Geotek Oy er spesialisert i geologisk prosjektering og grunnundersøkelser.

Sito Poland Ltd er spesialisert i virtuell modellering og underleveranser av programvare.