abstractright abstractright
Yleinen

Finansiering av SITO og SYKEs WONDER-prosjekt fra Europeisk Romorganisasjon

Sito og SYKE (Finlands miljöcentral) fikk finansiering fra Europeisk Romorganisasjon (ESA) til utviklingen av et innovativt kontrollsystem for vassdrag. Tjenesten som utvikles benytter nye og nøyaktige Sentinel-satelittdataer, lokalisering, befolkningens observasjoner ved hjelp av mobilt utstyr samt automatisk måling av vannkvaliteten. Systemet implementeres i Sitos geografiske informasjonstjeneste LOUHI.

Sentinel-2 bilde 24.4.2017. Originalt bilde ESA, prosessering SYKE

Systemet passer spesielt godt til kontroll av grums, vannfarge, oppløste organiske stoffer, klorofyll og oppblomstring av blågrønnalger. Målet er å utvikle en tjeneste til det globale markedet, som erstatter og utfyller de tradisjonelle metodene for å ta prøver og analysere vannet. Ved hjelp av tjenesten får man opplysninger om vannkvaliteten hyppigere, lettere og mer kostnadseffektivt enn før.

Tjenesten utvikles sammen med bedrifter og organisasjoner som på grunn av vann- og miljøtillatelser er pliktige til å utføre kontroll av vannkvaliteten. Offentlige etater som forbereder tillatelsene og overvåker disse samt frivillige organisasjoner med interesse for vannkvaliteten blir også tatt med i utviklingsarbeidet.

Vi organiserer workshops for utviklingen av WONDER-tjenesten. Her prøver vi å finne ut hvilke egenskaper systemet må ha for å kunne tilfredsstille bedriftenes behov innen vassdragskontroll og kvalitetskontroll på best mulig måte.

Kontakt oss dersom du ønsker mer informasjon om WONDER-prosjektet:

Prosjektsjef Sanna Vaalgamaa, SITO, +358 20 747 7432, sanna.vaalgamaa@sito.fi
Seniorspesialist, Timo Pyhälahti SYKE, +358 295 251 527, timo.pyhalahti@syke.fi

WONDER – Water quality monitoring service based ON space asset provided Data, crowd sourcing, Environmental modelling and Reporting

ESA – Integrated Applications Promotion (IAP) Programme