abstractright abstractright
Uutiset

Helsingin ensimmäinen ”oikea” kävelykatu on valmis

Siton monivuotinen suunnittelutyö Helsingin ydinkeskustassa sai komea päätöksen, kun Keskuskadun kävelykatu valmistui kokonaisuudessaan heinäkuun lopulla. Avajaisjuhlallisuuksia vietetään 28.–30. elokuuta 2014.

Keskuskadun katu- ja rakennussuunnittelu aloitettiin Sitossa rakennusviraston toimeksiannosta 2005 ja koko suunnitelmat valmistuivat vuoden 2008 lopussa. Rakentaminen puolestaan alkoi vuonna 2009 ja 1. osa (Pohjoisesplanadi – Aleksanterinkatu) valmistui marraskuussa 2010.

Keskuskatu osaksi kävelykeskustaa

Kävelykatuna Keskuskatu yhdistää ympäröivät jalankulkualueet kokonaisuudeksi, jota voidaan jo kutsua kävelykeskustaksi. Lisäksi Keskuskadulta on useita maanalaisia jalankulkuyhteyksiä sekä Asematunneliin että Foorumiin ja Kampin keskukseen. Keskuskadun keskeinen sijainti Helsingin päärautatieaseman ja Esplanadin välissä tekee siitä liikenteellisesti erittäin merkittävän, sillä kävelykadun jalankulkijamäärät ovat erittäin suuret.

Suunnittelijoiden haasteellisena tehtävänä oli suunnitella Keskuskadusta Helsingin ensimmäinen ”oikea” kävelykatu. Keskuskatu on varattu pelkästään jalankulkuliikenteelle, jolla huolto- ja ajoneuvoliikenne on kokonaan estetty.

Kadun kunnallistekniikka ja rakennekerrokset uusittiin remontissa kokonaan. Myös katuvalaistus on uusittu. Kadulla on sulanapitojärjestelmä, joka helpottaa talvihoitoa ja parantaa jalankulun turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Vaativa suunnittelukohde

Keskuskadun keskeisestä sijainnista ja merkittävyydestä johtuen Kaupunkisuunnitteluvirasto asetti suunnittelulle erittäin suuret kaupunkikuvalliset tavoitteet. Julkiset katutilat tuli rakentaa kaupunkikuvallisesti materiaaleiltaan korkeatasoiseksi keskustan yleisen laatutason ja arvon mukaisesti sekä suojelumääräykset huomioon ottaen.

Haasteellinen Penrose-kuvio

Suunnittelun suurimmaksi haasteeksi osoittautui katupinnan luonnonkivinen tähtikuvio, jonka kaupunki hyväksyi suunnittelun lähtökohdaksi. Kiveyksen epäsäännöllisenä jatkuva kuvio perustui kolmeen perusmuotoon, iso leija, pieni leija ja kolmiot, jotka olivat toistensa peilikuvia.

Helsingin kaupunki on saanut Keskuskadusta arvoisensa olohuoneen.

Asiantuntijat

Tilaajan projektipäällikkönä on toiminut koko hankkeen ajan insinööri Reijo Järvinen Helsingin kaupungin rakennusvirastosta.

Pääsuunnittelijana on toiminut Sito, projektipäällikkönä Paavo Åvist ja katuympäristön vastuuhenkilönä Ulla-Kirsti Junttila. Siton yhteistyökumppanina kaupunkikuvallisessa suunnittelussa ja Penrose tähtikuvion ”isänä” toimi arkkitehti Yrjö Rossi, APRT Oy. Katurakennusurakoitsijana toimi Lemminkäinen Oy.