abstractright abstractright
Uutiset

Hulevesiseminaari keräsi yhteen alan asiantuntijat

Sito-talossa 19.8.2014 järjestettyyn seminaariin osallistui yli 60 hulevesisuunnittelusta kiinnostunutta eri kuntien ja sidosryhmien edustajaa. Tapahtumassa kuultiin sekä vierailevien huippuasiantuntijoiden esityksiä että sitolaisten omia tietoiskuja.

Tilaisuuden tavoitteena oli perusteiden sijaan ottaa hulevesikysymyksissä askel syvemmälle. Esityksissä hulevesikysymyksiä käytiinkin läpi viimeisimpien tutkimustulosten ja käytännön projektikokemusten kautta.

Hulevesien hallintaa on suunniteltu ja toteutettu Suomessa jo toistakymmentä vuotta. Perttu Hyöty Sitosta osoitti, että aika on jo kypsä kerätä karttuneita kokemuksia yhteen hulevesisuunnittelusta sekä koko toimintamallin sovittamisesta kunnallisiin prosesseihin. Esityksessä käytiin läpi kokemuksia eri puolilta Suomea. Lopuksi Hyöty esitti joukon kiinnostavia ehdotuksia toimintaprosessien kehittämiseksi.

Tutkijatohtori Nora Sillanpää Aalto-yliopiston vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmästä piti esityksen hulevesien laadusta kaupunkiympäristössä. Esityksessä osoitettiin viimeisimpien tutkimustulosten valossa perusteita sille, miksi ja kuinka paljon hulevesiä pitää käsitellä. Erityishuomio tutkimustuloksissa kiinnitettiin rakentamisen aikaisen hulevesien hallinnan tarpeellisuuteen.

Lasse Peltonen Suomen ympäristökeskuksesta piti esityksen aiheesta konfliktit ja vuorovaikutus hulevesisuunnittelun haasteina. Perinteinen suunnittelumalli noudattaa kaavaa, jossa suunnitteluhanketta koskevat päätökset tehdään ensin ja tämän jälkeen niitä puolustellaan osallisille. Peltonen esitteli kehittyneempää toimintatapaa, jossa osallisten huolenaiheet ja intressit sisällytetään osaksi suunnitteluprosessia jo sen varhaisessa vaiheessa. Tämä tekee suunnitteluongelman ymmärtämisestä yhteisen haasteen ja säästää aikaa pitkällä aikavälillä. Onnistuessaan toimintatapa synnyttää joukon hankkeen puolestapuhujia sekä vaikuttaa hankkeen toimeenpanon mahdollisuuksiin. Etenkin haastavat hankkeet vaativat onnistuakseen yhteisön muodostamista ja sosiaalista toimilupaa, kuten Peltonen asian kiteytti.

Sitolaiset hulevesiasiantuntijat pitivät seminaarissa joukon tietoiskuja. Ismo Häkkinen esitteli virtuaalimallinnuksen mahdollisuuksia hulevesisuunnittelussa kohde-esimerkkinä Vallilanlaakson puistosuunnitelma. Timo Nikulainen piti esityksen kaupunkitulvista ja niiden toistumisen sekä haittojen minimoinnista. Nikulainen nosti esiin kiinnostavia kehitysehdotuksia kaupunkitulvien seurantaan ja syntymekanismien selvittämistyöhön. Lauri Harilainen piti kattavan esityksen paikkatietoaineistojen hyödyntämisestä hulevesisuunnittelussa.

Seminaarin päätteeksi esiintyjät osallistuivat paneelikeskusteluun, jossa käsiteltiin puheenaiheita hulevesisuunnittelusta eri maankäytön suunnittelun ja toteutuksen tasoilla. Paneeliin osallistuneiden esiintyjien lisäksi ääneen pääsivät halukkaat yleisön edustajat. Iltapäivän jälkeen oli selvää ainakin se, että tämän kaltaisille tilaisuuksille on edelleen kova kysyntä.

Lisätietoja seminaarista ja siellä esitetyistä aiheista voi tiedustella Siton hulevesitiimiltä. Yhteystiedot ohessa.