abstractright abstractright
Uutiset

Sito mukana voittoisassa Iltatuulen viestissä

Rovaniemen kaupungin Valionrannan ja Koskipuiston alueen kilpailun voittajatyön takana on työryhmä, jonka muodostavat Sito Oy, Kukkola-yhtiöt Oy, Arkkitehtitoimisto Viiri-Ylinenpää Oy ja Studio Lumart.

Alue on pinta-alaltaan 19 hehtaaria ja se sijaitsee kaupungin keskustan itäpuolella Kemijoen rannassa, Ounasvaaran juurella.

Kilpailun tavoitteena oli etsiä ratkaisuja alueen tulevalle käytölle, rakentamisen laadulle ja määrälle sekä liittymiseen ympäröiviin virkistysalueisiin. Lisäksi haluttiin ehdotusta siitä, miten aluetta voidaan kehittää matkailun tarpeisiin sekä kaupunkilaisten keskeisenä virkistysalueena. Suunnitelmassa tuli ottaa myös huomioon Kemijoen rannan suuntaiset kevyen liikenteen kulkuyhteydet ja yhteydet Ounasvaaralle. Suunnitelmissa tuli lisäksi kiinnittää huomiota alueen ympärivuotiseen aktiiviseen käyttöön. Kilpailulla etsittiin maankäyttöluonnosta ja rakentamismallia, jota voidaan käyttää yleiskaavoituksen pohjana.

Voittajatyössä korostuivat palkintolautakunnan mukaan se, että arkkitehtuuri on sopeutuvaa, maisema ja luonto on jätetty pääosaan. Näkymä keskustasta säilyy puistomaisena. Rakentaminen on sijoitettu kilpailualueelle taitavasti ja puistomaista aluetta säästäen. Rakentamisen keskittäminen tehokkaisiin kortteleihin mahdollistaa laajan viher-alueen säilymisen Koskipuistossa.

Siton osuus työssä on alueen toimintojen ideointi ja toiminnallisten vaihtoehtojen ja ratkaisujen kehittäminen, liikennesuunnittelu sekä kevyen liikenteen ja moottorikelkkareittiverkoston suunnittelu. Sitossa työstä vastaa aluejohtaja Pirkka Hartikainen.

– Alue on hyvin tärkeää kaupunkilaisille virkistysalueena ja uimarantana sekä jokirannan maisemaelementtinä vasten Ounasvaaran silhuettia. Pyrimme työssä turvaamaan alueen säilyminen keskeisimmiltä kohdiltaan asukkaiden ns. julkisessa käytössä mm. uimarantana ja puistona. Halusimme myös sijoittaa alueelle toimintoja, jotka mahdollistavat alueen kehittämisen myös kaupallisten palvelujen ja asuinrakentamisen näkökulmasta, Hartikainen kertoo.

Kilpailu järjestettiin ilmoittautumiskutsukilpailuna. Ilmoittautuneiden joukosta kilpailuun kutsuttiin kolme työryhmää. Voittaja julkistettiin 23.6.2014.