abstractright abstractright
Uutiset

LED-taulut – lupaohjeistus Oulun kaupungille

Taajamiin ja teiden varsille on alkanut ilmestyä suurikokoisia ja erittäin kirkkaita LED-mainostauluja. LED-tauluille haetaan lupia juuri sinne, minne niitä ei pitäisi pystyttää. Mainostajien mielenkiinnon kohteena ovat erityisesti vilkkaat pääväylien liittymät, jotka ovat usein liikennevalo-ohjattuja. Huoli LED-taulujen liikenneturvallisuusvaikutuksista on aiheellinen. Sito on päivittänyt Oulun kaupungin alueelle lupaohjeen tienvarsimainosten asentamiseksi.

Mainostajien kannalta tilanne voi vaikuttaa liikenneympäristössä sekavalta, koska lupakäytännöt vaihtelevat tienpitäjän mukaan. Maanteiden varsilla tienvarsimainostaminen on lähtökohtaisesti aina kiellettyä – riippumatta siitä olisiko mainos taajamassa vai ei. Oulun kaupunki taas suhtautuu tienvarsimainostamiseen myönteisesti asemakaava-alueen katuverkollaan. Liikennevirasto vastaa maanteiden osalta mainosluvista ja asemakaava-alueella niistä vastaavat kunnat.

Yksittäisen mainoslupakäsittelyn yhteydessä voi olla monia epävarmuustekijöitä, kuten voiko rakennuksen seinään tai tontille sijoittaa isoa mainostaulua kysymättä lupaa tienpitäjältä tai miten maankäyttö- ja rakennuslaki suhtautuu asiaan? Kuinka lähialueen asukkaat tulisi huomioida mainoslaitteen sijoittelussa?

Käytännönläheinen ohjeistus

– Olemme laatineet Oulun kaupungille käytännönläheisen ulko- ja tienvarsimainostaulujen lupamenettelyohjeen. Ohje toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Liikenneviraston ja ELY-keskuksen kanssa, kertoo Siton osastopäällikkö Jani Karjalainen. Keskeisenä lähtökohtana on ollut liikenneturvallisuuden varmistaminen kaupungin vilkkaimmilla pääväylillä, Karjalainen jatkaa. Ohje on kesäkuun aikana Oulun kaupungin hallinnollisessa käsittelyssä, jonka seurauksena sisältöön saattaa vielä muutoksia tulla. Ongelmia seurannee siitä, että Oulun kaupunki on myöntänyt noin 25 kpl toimenpidelupaa LED-tauluille jo ennen lupaohjeen päivittämistä. Osa nykyisistä tauluista joudutaan siirrättämään uuteen paikkaan.

– Lupaohjeessa kerrotaan mm. tutkimusten ja mittausten perusteella, miten kirkas taulupinta saa olla pimeänä ja tai valoisana aikana ja kuinka lähellä tienvarsimainokset voivat sijaita suhteessa vilkkaimpiin liittymiin ja toisiin tienvarsimainoksiin, Karjalainen kertoo. Lisäksi LED-tauluille asetetaan hyvässä yhteisymmärryksessä nykyisten toimijoiden kanssa ideoitu aukioloaika, jonka ulkopuolella mainoksia ei saa esittää. Yöaikana liikkujia on vähemmän tai ei ollenkaan ja tämä ratkaisu säästää myös sähköä.

Lupaohjeistuksessa osoitetaan mm. karttaesityksenä tienvarsimainoksille sellaiset tie- ja katujaksot, jonne mainoslaitetta ei missään tapauksessa saa pystyttää niin, että se näkyy tiellä liikkujille. Kiellettyjen alueiden määrittelyssä on huomioitu mm. tieluokka, liikennemäärä, nopeusrajoitus ja liikenteenohjauslaitteet.