abstractright abstractright
Uutiset

Sito toteuttaa elinympäristön tieto- ja analyysipalvelu Liiterin

Ympäristöministeriö on tehnyt päätöksen Liiteri-palvelun hankinnasta. Liiteri on elinympäristön tieto- ja analyysipalvelu, joka kokoaa yhteen eri toimijoiden, pääasiassa viranomaisten tuottamaa rakennettuun ympäristöön ja asumiseen liittyvää tietoa. Palvelun toimittajaksi on valittu Sito.

Kokonaisuuteen kuuluu kolme erillistä palvelua:

  • Tietopalvelu
  • Tietovarastojen rajapintapalvelut sekä
  • optiona hankittava Yleiskaavapalvelu

Liiteri-palvelussa voi hakea ja analysoida tietoa sekä havainnollistaa rakennettua ympäristöä ja maankäytön suunnittelua. Samanaikaisesti voi tarkastella teemaa tai aluetta sekä kartalla että tilastossa.

Palvelu on suunnattu viranomaisille ja yrityksille, jotka hoitavat maankäytön suunnitteluun ja rakennettuun ympäristöön liittyviä tehtäviä. Palvelua voidaan käyttää esimerkiksi kaavoituksessa, rakentamiseen liittyvien lupien ja avustusten ratkaisemisessa, strategisten suunnitelmien ja ohjelmien laatimisessa, maankäytön suunnittelun ja rakentamisen ohjauksessa tai rakennetun ympäristön tilan seurannassa. Liiteri tarjoaa myös kansalaisille tietoa omasta asuin- ja elinympäristöstään. Palvelusta saa esimerkiksi valmiita teemakarttoja kiinnostavista elinympäristöön liittyvistä aiheista.

Palvelu valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä. Liiteri on osa ympäristöministeriön Asumisen ja Rakentamisen ePalvelut -kokonaisuutta, joka kuuluu Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaan (SADe-ohjelma).

Lisätietoja:
osastopäällikkö Sanna Mäyrä, puh. 040 581 2915 ja
projektipäällikkö Juuso Vanonen, puh. 040 631 4042.

Linkkejä:

Asumisen ja Rakentamisen ePalvelut

Sateen varjolla -blogi

www.vm.fi/sade