abstractright abstractright
Uutiset

Ajankohtaiskatsaus uudistaa Siton tuotevalikoimaa

Ajankohtaiskatsauksissa Siton omat asiantuntijat uutisoivat ja analysoivat ajankohtaisteemoja artikkeleissa, joiden aihepiirit valitaan yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Ajankohtaiskatsauksen tarkoituksena on auttaa asiakkaitamme ajankohtaisten asioiden päivityksessä ja toimintansa uudistamisessa.

Katsaukset voivat toimia jatkuvan toiminnan kehittämisessä tai ne voidaan suunnitella myös tukemaan ja inspiroimaan jotain tiettyä kehittämiskokonaisuutta, kertoo Ajankohtaiskatsauksista vastaava Olli Jokinen.

Teemat asiakkaiden toiveiden mukaisesti

Ensimmäinen Ajankohtaiskatsaus tuotettiin Lapin ELY:n Liikenne- ja infrastruktuuri-vastuualueen johdolle ja asiantuntijoille. Se piti sisällään laajan artikkelisarjan, jossa Siton asiantuntijat käsittelivät muun muassa liikenneturvallisuutta, liikennejärjestelmätyötä, ympäristönäkökulmia sekä alan kehityssuuntia. Lapin ELY:n asiantuntijat ottivat katsauksen hyvin vastaan ja mielsivät artikkelit korkeatasoisiksi ja mielenkiintoisiksi.

Tällä hetkellä Ajankohtaiskatsauksia toteutetaan Espoon Kaupunkisuunnittelukeskukselle, jonka kanssa on sovittu kolmesta katsauksesta vuoden 2014 aikana. Espoon katsauksissa käsitellään mm. energia- ja ilmastotehokasta kaavoitusta, tietomallien hyödyntämistä kaupunkisuunnittelussa sekä kaavoitusprosessin kehittämistä.

Lisätietoja: asiantuntija Olli Jokinen, Ympäristö ja Infrajohtamisen konsultointi