abstractright abstractright
Uutiset

Liikkujatarinoita

Sitossa on laadittu Liikkujatarinat osana Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arviointia. Tarinoiden avulla helpotetaan strategisen tason suunnitelman vaikutusten esittämistä asukkaille ja sidosryhmille. Lisäksi tarinoilla nostetaan esiin erilaisia liikkumiseen ja asumiseen liittyviä tekijöitä. Tarinoiden kautta kerätään lisäksi palautetta.

Helsingin seudun 14 kunnan alueelle valmistellaan toista kertaa yhteistä koko seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa (HLJ 2015). Kyseessä on strateginen, liikennejärjestelmää kokonaisuutena tarkasteleva suunnitelma, jonka valmistelu kytkeytyy tiiviisti Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman ja siihen sisältyvän asuntopoliittisen ohjelman laatimiseen. Suunnittelu on paraikaa käynnissä, ja luonnokset valmistuvat lokakuussa 2014. Suunnitelmat ulottuvat vuoteen 2050 ja kattavat 14 kuntaa: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti.

Sito vastaa konsultin puolelta liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arvioinnista. HLJ 2015 on suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arvioinnista annetun lain, SOVA-lain (200/2005) soveltamisalaan kuuluva ja arviointia edellyttämä suunnitelma. Vaikutusten arviointi tukee Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman ja maankäytön suunnitelman laadintaa ja yhteensovittamista. Se antaa myös suunnitteluun strategista kokonaisnäkökulmaa ja auttaa selkeyttämään valintoja. .

Liikkujatarinoilla kerrotaan esimerkkihenkilöiden kautta, miten suunnitelmat vaikuttavat tulevaisuudessa ihmisten arkeen. Liikkujatarinat on valittu siten, että saadaan esille erilaisia liikkujaryhmiä ja liikkumismuotoja. Esiin on haluttu tuoda suurimpia väestöryhmiä ja toisaalta myös ryhmiä, joissa liikkuminen on haasteellista. Tarinoissa kuvataan jokapäiväiseen matkustamiseen vaikuttavia tekijöitä kuten matkalippujärjestelmän, palvelutason ja matkaketjun toimivuuden vaikutukset.. Lisäksi tarinoilla nostetaan esiin tulevaisuuden liikkumiseen liittyviä tekijöitä.

Liikkujatarinoiden avulla on tänä keväänä kerätty palautetta kansalaisilta. Palautetta käytetään Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman, asumisen strategian ja liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelussa. Seuraavassa vaiheessa tarinoita hyödynnetään vaikutusten arvioinnissa ja vaikutusten havainnollistamisessa.

Lisätietoja: liikkujatarinat Mirka Härkönen, vaikutusten arviointi Raisa Valli