abstractright abstractright
Uutiset

Lapin kunnille sähköinen palveluverkko

Sito on toteuttanut Lapin liitolle sähköisen palveluverkon karttapalvelun. Karttapalvelulla kyetään kuvaamaan kuntien tai alueiden taustalla olevia tietoaineistoja nykytilanteesta sekä suunnittelemaan ja ennakoimaan muutoksia. Palveluverkon karttapalvelu on uusi palvelu Siton palvelu- ja tuotevalikoimassa.

Palveluverkoiksi voidaan ymmärtää hyvin erilaiset ja eritasoiset toimijaverkostot. Kyseessä voi olla yhden toimialan palveluverkko (esim. koulu, kauppa) tai useiden toimijoiden muodostama kokonaisuus (esim. yhteistoiminta, yritykset). Palveluverkkotietoa visualisoiva karttapalvelu toimii paikkatietopohjaisena.

– Lapin kuntien yhteisenä tavoitteena oli selvittää Lapin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelumalli paremmin Lapin olosuhteisiin soveltuvana vaihtoehtona, kertoo palvelualuejohtaja Sari Kujala. Uutta palveluverkkoa tarkasteltiin laajasti asukkaiden sijainnin, palvelukysynnän ja -tarpeen sekä tavoitettavuuden näkökulmista, Kujala jatkaa.

Nykytilakuvaus ja tulevaisuuden tahtotila

Karttapohjassa havainnollistettiin alueellisia sekä kuntakohtaisia parametreja työssäkäyntialueista, työllisyydestä, palveluiden sijainnista ja palvelualueista, asiakasvirroista, väestöstä ikäryhmittäin, kaavoitetuista alueista sekä palveluiden saavutettavuudesta.

Palveluverkkokuvaus toteutettiin nykytilana sekä tulevaisuuden tahtotilana. Tämä mahdollisti realistisen arvokeskustelun päättäjien välillä.  Kokonaisuutta oli visualisoituna helpompi ymmärtää ja tästä tuli runsaasti positiivista palautetta, Kujala kuvailee saatua palautetta.

Sito vastasi Lapin kuntien talouden- ja toiminnan, aikaisempien selvitysten, paikkakohtaisen, alueellisen datan kuvaamisesta eri muodoin tilaajan käyttöön. Lisäksi Sito vastasi keskeisen aineiston tunnistamisesta yhteistyössä selvitysmiehen kanssa sekä tiedon keräämisestä.