abstractright abstractright
Uutiset

Tietomallinnus mullistaa suunnitteluprosessin

Sito on ollut edelläkävijänä kehittämässä tietomallipohjaista suunnittelua.

Useasta pilottihankkeesta saadut kokemukset ovat vahvistaneet näkemyksen siitä, että infrarakenteiden tietomallintaminen tehostaa toimintaa vähentämällä virheitä ja hukkaa sekä yhtenäistämällä toimintatapoja.

Sito on Juha Liukkaan johdolla vahvasti mukana RYM Oy:n PRE-ohjelmaan liittyvässä InfraFINBIM-työpaketissa. Tavoitteena on systeeminen muutos, jossa siirrytään perinteisestä vaiheajattelusta älykkääseen koko elinkaaren ja kaikki osa-alueet, toimijat ja toiminnot kattavaan tietomalleja hyödyntävään palvelutuotantoon. Samanaikaisesti kehitetään InfraBIM-nimikkeistöä, joka laajentaa nykyistä rakennusosanimikkeistöä tietomallinnuksen tarpeisiin sekä mallinnusohjeita, joissa linjataan mitä ja miten mallinnamme.

Iso askel tietomallinnuksen vakiinnuttamisessa infra-alalla otettiin toukokuun alussa. Liikennevirasto ja kaikki suuret kaupungit edellyttävät Inframodel3 (IM3) – tiedonsiirtoformaatin käyttöä kaikissa 1.5.2014 lähtien alkavissa kohteissaan.

InfraFINBIM:in myötä tietomallinnuksen osaajien määrä on moninkertaistunut hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden keskuudessa. Asia kiinnostaa myös nuoria. Sitossa on valmistumassa kaksi opinnäytetyötä tietomallintamiseen liittyen. Annukka Kylmälän aiheena on tietomallinnuksen hyödyntäminen yleissuunnittelussa ja Maija Carlstedtin tiesuunnitelman tietomallipohjainen tarkastaminen.

Siton Tiepäivän 22.5.2014 aiheena oli tietomallintaminen väyläsuunnittelussa. Tilaisuudessa esiteltiin mm. infran tiedon hallintaa tulevaisuudessa sekä tietomallinnuksen hyödyntämistä tilaajan ja urakoitsijan näkökulmasta.