abstractright abstractright
Uutiset

Sito laatimaan ideasuunnitelmaa Lohjan Paloniemeen

Sito valittiin 18 hakijan joukosta laatimaan ideasuunnitelmaa Lohjan Paloniemeen. Työ on esimerkki Siton Elävä kaupunki -konseptin monialaisesta käytännön sovelluksesta.

Lohjan Paloniemeä on tarkoitus kehittää korkealaatuisena alueena, jonka suunnittelussa otetaan erityisesti huomioon kestävän yhdyskunnan näkökulmat HINKU-kuntien tavoitteiden mukaisesti.

– MALPE-ajattelun mukaan pidimme tärkeänä, että laadittava ideasuunnitelma on kokonaisval­tainen ja sisältää jo alkumetreillä tasapainoisen ratkaisun maankäytön, asumisen, liikenteen, palveluiden, elinkeinojen sekä ympäristön osalta. Alueella on potentiaalia muodostua ulkoilua, virkistystä ja hyvinvointia tukevaksi ”urbaaniksi kyläksi”. Ideaan kuuluu jalankulun ja pyöräilyn tukeminen, joukkoliikenne sekä autoriippuvuuden vähentäminen, kertoo Jenni Lautso Sitosta.

Maaseudun läheisyys ja pikkukaupungin charmi

Ekotehokkuuden perusta Paloniemessä on uuden rakennuskannan energiatehokkuus, joka yhdistyy pai­kalliseen ja matalahiiliseen energiantuotantoon, hulevesien käsittelyyn sekä kestäviin elämäntapoihin. Siton ehdotuksessa Palo­niemeen muodostuu moderni yhdistelmä maaseudun läheisyyttä ja pikkukaupungin charmia, jossa kokonai­suus on tasapainossa kestävällä tavalla.

Sisällöllisesti näkyvimmäksi maankäytön teemaksi Siton ideasuunnitelmassa nostettiin ympäristö ja maisema.  Ideasuunnitelmassa on huomioitu konseptuaalisesti ekosysteemipalvelunäkökulma sekä hulevesien muodostuminen ja niiden luonnonmukainen hallinta. Uusi rakentaminen saa identiteettinsä ympäröivästä maisemasta, jonka kiinteä osa se on.

Ideasuunnitelmia laadittiin rinnakkain kolme. Työryhmillä oli 7 viikkoa työaikaa vuodenvaihteessa 2013–2014. Lohjan kaupunki valitsee ideasuunnitelmista yhden jatkokehityksen pohjaksi.