abstractright abstractright
Uutiset

Sito mukana suunnittelemassa Engelinrannan eteläosaa

Hämeenlinnan kaupunki järjesti kumppanuuskilpailun, jonka tavoitteena oli löytää ideoita Engelinrannan eteläosan asemakaavan pohjaksi sekä yhteistyökumppani alueen toteuttamiseen. Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen kilpailun voittajasta, joka on Rakennusyhtiö Jatke Oy:n työ ”Vanajan kosketus”. Sito Oy on yksi voittajatiimin jäsenistä. Kisaan osallistui yhteensä yhdeksän työtä.

Kilpailualueen tavoitteena on toteuttaa Engelinrannan brändin mukaista kestävän kehityksen aluetta. Kilpailuun kuului koko alueen toteutuksen ideointi, nykyisen uimahallin perusparannus ja laajennus sekä energiaratkaisut. Alueelle on tarkoitus rakentaa myös vuokra- ja omistusasuntoja. Ideakilpailussa haettiin ratkaisuehdotusta myös maamerkkirakennuksen toteuttamiseksi.

Engelinrannan tavoitteena on olla ekologinen kaupunginosa, jossa suunnittelun ja kehityksen pohjana on energiatehokas, ekologinen ja kestävän kehityksen periaatteiden mukainen alueen suunnittelu ja toteutus. Kilpailussa painotettiin vahvasti myös näiden näkökulmien esilletuomista. Tähtäimessä on, että alue on kestävän kehityksen huipulla myös tulevaisuudessa.

Kumppanuuskaavoitus tarkoittaa yhteistyötä, jonka kaupunki aloittaa rakennuttajien ja rakennusliikkeiden kanssa jo siinä vaiheessa, kun alueen asemakaavaa vasta luonnostellaan. Hankesuunnittelua tälle alueelle tehdään kaupungin ja yritysten suunnittelijoiden kanssa yhteistyönä. Yritykset pääsevät mukaan suunnitteluun, mutta kaupungin ohjaava rooli kuitenkin säilyy.

Realistinen ja toteuttamiskelpoinen ehdotus

Jatke Oy:n voittajatyössä korostuvat kaupallisen keskittymän, asumisen ja palvelujen nivoutuminen yhteen toimivaksi ja toteuttamiskelpoiseksi kokonaisuudeksi. Liikennesuunnittelussa painottuu erityisesti kevyen liikenteen toimivuus ja yhteydet. kaupunkikuvassa halutaan säilyttää puistomaisuus, vihreys ja väljyys. Hämeenlinna haluaa, että alueesta tulee kaupungin käyntikortti ja markkinavaltti.

Tuomariston mukaan Jatkeen kilpailuehdotus oli kokonaisuudessaan paras, mutta työ oli paras myös taloudellisen ja teknisen toteuttavuuden osalta. Tuomaristo kehui ehdotuksen realistisuutta muun muassa maamerkkirakennuksen, uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen sekä energiaratkaisujen suhteen.

– Ratkaisun liikennesuunnittelussa painotettiin alueen jalankulku- ja pyöräilypainotteisuutta, viihtyisää kulkuympäristöä ja turvallista yhteyttä keskustaan. Rantapromenadi jatkuu Paasikiventien ali kävelykatuna linja-autoasemalle. Sijoittamalla pysäköinti pihakansien alle pyrittiin myös korostamaan viihtyisää asuinympäristöä, kertoo Siton Seppo Karppinen.

Tuomariston mukaan Jatkeen tiimi oli paras ja laaja-alaisin, erityisesti kiiteltiin suunnittelu-, toteutus- ja operaattoriorganisaation laaja-alaisuutta. Sitosta mukana ovat Juha Mäkinen ja Seppo Karppinen liikennesuunnittelusta, Marja Oittinen maisemasuunnittelusta sekä Olli Niemi geosuunnittelusta.

Voittaja tulee olemaan jatkossa kaupungin kaavoituskumppani. Työt Engelinrannan alueella käynnistyvät vielä tämän vuoden aikana.

Kuvassa kilpailun voittanut ehdotus ”Vanajan kosketus”