abstractright abstractright
Uutiset

Uudistettu Louhi Ympäristö -palvelu otettu käyttöön Tampereen Rantatunneli-hankkeessa

Rantatunnelin Louhi Ympäristö on uudistunut tammikuussa 2014. Palvelun visuaalista ilmettä ja käytettävyyttä on parannettu merkittävästi, ja palvelu toimii nyt myös mobiililaitteissa.

Palvelun avulla voi seurata myös rakentamisen etenemistä, kuten louhintatöitä. Urakoitsijat päivittävät töiden etenemisen suoraan intranetpalveluun, ja tiedot ovat heti nähtävissä myös julkisessa palvelussa. Näin voidaan helposti pitää hankkeen osapuolet sekä alueen asukkaat tietoisina töiden etenemisestä sekä näyttää haluttuja ympäristönseurantatietoja.

Louhi Ympäristön avulla eri organisaatiot voivat koota hankkeen tiedot yhtenäisen karttakäyttöliittymän kautta samaan tietokantaan ja jakaa tietoja tehokkaasti eri osapuolille.

http://seuranta.rantatunneli.fi (julkinen palvelu)

Kuva: Liikennevirasto

Hankkeen sivut: www.liikennevirasto.fi/rantatunneli