abstractright abstractright
Uutiset

Verkkotietopiste-palvelulla edistetään maanalaista yhteisrakentamista

Verkkotietopiste.fi-palvelulla tavoitellaan maanalaisen verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisen edistämistä. Se kokoaa eri verkkotoimijoiden verkkoalueet ja rakentamissuunnitelmat yhteen paikkaan.

Sitowise on yhteistyössä Suomen Erillisverkkojen kanssa toteuttanut Viestintäviraston tilauksesta Verkkotietopiste.fi -palvelun. Verkkotietopiste on kehitetty operatiiviseksi työvälineeksi yhteisrakentamisen ja yhteistyön lisäämiseksi viranomaisten, verkkotoimijoiden ja kuntien kesken. Verkkotietopiste.fi -palvelu on otettu käyttöön keväällä 2017 ja Viestintävirasto on asettanut tavoitteeksi, että verkkoalueet ja kaikki yhteisrakentamisen kannalta keskeisimmät rakentamissuunnitelmat olisivat palvelussa marraskuun 2017 loppuun mennessä. Palvelua on kesän aikana jatkokehitetty yhteistyössä verkkotoimijoiden kanssa. Palvelua kehitetään edelleen ja Viestintävirasto kerää palvelun käyttäjiltä palautetta, jonka pohjalta jatkokehitystä ohjataan. Seuraavina kehityskohteina ovat näillä näkymin palvelun viestintätoiminnallisuudet ja tiegeometrian hyödyntäminen.

Verkkotietopiste-palvelun taustalla on 1.7.2016 voimaanastunut laki verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä (276/2016).  Lain tarkoituksena on nopeuttaa laajakaistarakentamista erityisesti sähkö- ja televerkkojen, mutta myös muun verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisen ja infran yhteiskäyttöä edistämällä. Lain taustalla on EU-direktiivi, jonka tavoitteena on vähentää laajakaistaverkkojen rakentamisesta syntyviä kustannuksia. Yhteisrakentamisesta hyötyvät verkkotoimittajien lisäksi kuntalaiset, joille syntyy katutöiden määrän laskusta vähemmän haittaa.

Verkkotietopiste on alusta, jossa hankkeet ja verkkotoimijat kohtaavat toisensa. Palvelun kautta verkkotoimijat voivat tehdä yhteydenottopyyntöjä toisille verkkotoimijoille. Verkkotoimijoiden on tarkoitus syöttää palveluun verkkoalueet sekä lisäksi suunnitteilla olevat rakentamissuunnitelmat. Näin verkkotoimijat pystyvät ennakoimaan, onko jollakin toisella verkkotoimijalla tarkoituksena toteuttaa rakennustöitä samanaikaisesti. Aikataulullisesti ja maantieteellisesti yhtenevät rakentamishankkeet tulisi toteuttaa yhteisrakentamishankkeena.

Verkko- ja suunnitelmatietojen lisääminen palveluun

Verkkotoimijat voivat lisätä verkko- ja suunnitelmatiedot 1) palvelun käyttöliittymässä digitoimalla, 2) lataamalla sijaintitiedot tiedostoina käyttöliittymässä 3) hyödyntämällä palveluun toteutettuja sähköisiä rajapintoja tai 4) tilaamalla aineistopäivityksen tukipalveluna. Verkkotietopisteen sähköinen rajapinta on tarkoitettu verkkotoimijoille verkkoalueiden ja rakentamissuunnitelmien tietojen toimittamiseksi Verkkotietopisteeseen. Rajapinnan kautta verkonomistaja voi toimittaa palveluun uusia kohteita sekä hakea, päivittää tai poistaa palvelussa jo olevia kohteita.

Aineistopäivityksen tuki

Tarvittaessa verkonomistajan voi pyytää tukea aineistopäivitykseen Verkkotietopisteen palveluntarjoajalta. Palvelemme muun muassa konsultoimalla rajapinnan käyttöön liittyvissä asioissa sekä ohjeistamalla tai toteuttamalla tiedonsiirtoa verkonomistajan puolesta kertaluonteisesti tai jatkuvana palveluna. Lisäksi palveluihimme kuuluvat koordinaatistomuunnokset, suunnitelma-alueiden bufferoinnit ja digitoinnit.

Aineistopäivityksen tukeen liittyvät palvelut on kuvattu alla olevassa taulukossa esimerkin omaisesti. Ota rohkeasti yhteyttä, niin kootaan näistä yrityksesi tarpeita parhaiten vastaava kokonaisuus.

 

Lisätietoa palveluista ja hinnastot antaa Sanna Mäyrä, puh. 040 581 2915, sanna.mayra@sito.fi