abstractright abstractright
Uutiset

Verkkotietopiste-palvelulla tavoitellaan yhteisrakentamisen edistämistä

Verkkotietopiste.fi-palvelulla tavoitellaan maanalaisen verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisen edistämistä. Se kokoaa eri verkkotoimijoiden verkkoalueet ja rakentamissuunnitelmat yhteen paikkaan.

Sitowise on yhteistyössä Suomen Erillisverkkojen kanssa toteuttanut Viestintävirastolle Verkkotietopiste.fi-palvelun. Verkkotietopiste on otettu käyttöön keväällä 2017 ja Viestintävirasto on asettanut tavoitteeksi, että verkkoalueet ja kaikki yhteisrakentamisen kannalta keskeisimmät rakentamissuunnitelmat olisivat palvelussa lokakuun 2017 loppuun mennessä.  Verkkotietopiste.fi -palvelu on kehitetty operatiiviseksi työvälineeksi yhteisrakentamisen ja yhteistyön lisäämiseksi viranomaisten, verkkotoimijoiden ja kuntien kesken. Palvelua on kesän aikana jatkokehitetty yhteistyössä verkkotoimijoiden kanssa.

Verkkotietopiste-palvelun taustalla on 1.7.2016 voimaanastunut laki verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä (276/2016).  Lain tarkoituksena on nopeuttaa laajakaistarakentamista erityisesti sähkö- ja televerkkojen, mutta myös muun verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisen ja infran yhteiskäyttöä edistämällä. Lain taustalla on EU-direktiivi, jonka tavoitteena on vähentää laajakaistaverkkojen rakentamisesta syntyviä kustannuksia. Yhteisrakentamisesta hyötyvät verkkotoimittajien lisäksi kuntalaiset, joille syntyy katutöiden määrän laskusta vähemmän haittaa.

Verkkotietopiste on alusta, jossa hankkeet ja verkkotoimijat kohtaavat toisensa. Palvelun kautta verkkotoimijat voivat tehdä yhteydenottopyyntöjä toisille verkkotoimijoille. Verkkotoimijoiden on tarkoitus syöttää palveluun verkkoalueet sekä lisäksi suunnitteilla olevat rakentamissuunnitelmat. Näin verkkotoimijat pystyvät ennakoimaan, onko jollakin toisella verkkotoimijalla tarkoituksena toteuttaa rakennustöitä samanaikaisesti. Aikataulullisesti ja maantieteellisesti yhtäaikaiset rakentamishankkeet tulisi toteuttaa yhteisrakentamishankkeena.

Verkko- ja suunnitelmatietojen lisääminen palveluun

Verkkotoimijat voivat lisätä verkko- ja suunnitelmatiedot 1) palvelun käyttöliittymässä, 2) lataamalla tiedostoina käyttöliittymässä tai 3) hyödyntämällä palveluun toteutettuja sähköisiä rajapintoja. Verkkotietopisteen sähköinen rajapinta on tarkoitettu verkkotoimijoille verkkoalueiden ja rakentamissuunnitelmien tietojen toimittamiseksi.. Rajapinnan kautta verkonomistaja voi toimittaa palveluun uusia kohteita sekä hakea, päivittää tai poistaa palvelussa jo olevia kohteita.

Lisäpalvelut

Tarvittaessa verkonomistajan on mahdollista hankkia tukea tiedonsiirtoon Verkkotietopisteen palveluntarjoajalta. Palvelemme mm. konsultoimalla käyttöön liittyvissä asioissa sekä ohjeistamalla tai toteuttamalla tiedonsiirtoa verkonomistajan puolesta kertaluonteisesti tai jatkuvana palveluna. Lisäksi palveluihimme kuuluvat koordinaatistomuunnokset, suunnitelma-alueiden bufferoinnit ja digitoinnit.

Tuettuun tiedonsiirtoon liittyvät palvelukokonaisuudet  on kuvattu alla olevassa taulukossa.

Lisätietoa palveluista ja hinnastot antaa Sanna Mäyrä, puh. 040 581 2915, sanna.mayra@sito.fi