abstractright abstractright
Uutiset

Uusi vastuullisuustyökalu käyttöön: Sitowisessä nyt neljä sertifioitua CEEQUAL-vastuullisuusasiantuntijaa

Helsingissä järjestettiin 27.-28.6. CEEQUAL-vastuullisuusasiantuntijakoulutus, jonka läpäiseminen hyväksytysti oikeuttaa toimimaan infra-hankkeiden CEEQUAL-assessorina. CEEQUAL on kansainvälinen, todenteisiin perustuva vastuullisuuden arviointi- ja pisteytysjärjestelmä, jota voidaan soveltaa erilaisissa infrahankkeissa.

CEEQUAL on osa brittiläisen Bre Global Ltd:n toimintaa. Bre Global Ltd ylläpitää myös laajemmin tunnettuja vastuullisuusjärjestelmiä, kuten rakennusten ympäristöluokituksessa sovellettavaa BREEAM-järjestelmää sekä laajoille aluekehityshankkeille soveltuvaa BREEAM Communities vastuullisuustyökalua.

CEEQUAL- työkalun ja pisteytyksen avulla pyritään löytämään infrahankkeille paras mahdollinen toteutustapa huomioiden taloudellinen-, sosiaalinen- ja ympäristönäkökulma. Hankkeiden arviointi toteutetaan 200 kysymyksen kautta, joiden teemat ovat:

 •  Projektihallinta
 • Maankäyttö
 • Maisema
 • Ympäristö ja luonnon monimuotoisuus
 • Kulttuuriympäristö
 • Vesivarat ja vesiympäristö
 • Energia ja hiilidioksidi
 • Raaka-aineiden käyttö
 • Jätteiden hallinta ja massatalous
 •  Liikenne
 • Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset
 •  Vuorovaikutus

Ympäristö- ja imagohyötyjen lisäksi CEEQUAL-menettelyn avulla on hankkeissa saatu myös merkittäviä taloudellisia hyötyjä.  Menetelmä on täysin skaalautuva, ja sitä voidaan soveltaa niin suunnittelussa, urakoinnissa kuin asiakkaan toiminnassakin.

Ota yhteyttä Sitowisen CEEQUAL-asiantuntijoihin:

Sakari Grönlund, p. 020 747 6190, sakari.gronlund@sito.fi

Merilin Vartia, p. 020 747 6528, merilin.vartia@sito.fi

Elina Väistö, p. 020 747 6137, elina.vaisto@sito.fi

Sanna Vaalgamaa, p. 020 747 7432, sanna.vaalgamaa@sito.fi