abstractright abstractright
Uutiset

Sitowise etenee vauhdilla uusissa liikenteen palveluissa

Sitowise on käynnistämässä useita uusia liikkumispalveluja eri puolilla maata. Lisäksi neuvotteluja käydään Norjassa ja tavoite on päästä lähiaikoina uusille markkinoille. Palveluiden pääpaino on julkisten kuljetusten tehostamisessa ja avaamisessa kaikkien käyttöön. Tätä kautta olemme edelläkävijänä avaamassa MaaS-markkinaa.

Julkiset henkilökuljetukset mukaan pk-seudun MaaS-kokeiluun

Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat käynnistäneet työn, jonka tavoitteena on rakentaa pääkaupunkiseudun julkisesti rahoitettuihin henkilökuljetuksiin pohjautuva MaaS-palvelukokeilu. Kokeilun päätavoitteena on kytkeä Helsingin seudun joukkoliikenne ja kaupunkien rahoittamat lakisääteiset henkilökuljetukset osaksi palvelukokonaisuutta, johon voidaan kytkeä myös yksityisellä sektorilla kehitettäviä uusia liikkumispalveluita.

Työssä laaditaan toimintamalli, joka kuvaa, miten julkisen ja yksityisen sektorin erilaiset liikkumispalvelut voidaan asteittain ottaa mukaan MaaS-tarjontaan kaikille avoimina kuljetuksina. Liikkumispalveluilla tarkoitetaan mm. koulu- ja sote-kuljetuksia sekä uudenlaisia, mm. kyytien jakamiseen perustuvia liikkumispalveluita, välitysjärjestelmiä ja välityspalveluiden tuottajia.

Uutta toimintamallia ja työssä määriteltävää MaaS-palvelualustaa kokeillaan käytännössä työhön sisältyvässä pilotissa, joka toteutetaan maantieteellisesti rajatulla alueella. Pilotoinnista saatavia tuloksia hyödynnetään toimintamallin laajennettavuuden arvioinnissa ensin pk-seudulla ja sen jälkeen koko HSL:n alueella.

Työn toteuttajana toimivat Sito Oy, Vinka Oy sekä itävaltalainen Fluidtime GmbH.

Liikennepalvelut kehittyvät Savonlinnan alueella

Sito on ollut mukana yhteistyökumppaneiden kanssa kehittämässä Savonlinnan alueen liikennepalveluita, matkustajainformaatiota ja liikkumissovellusta.  Ensimmäisiä kaupungin ja liikennöitsijöiden yhteisiä liikkumista helpottavia mobiililippuja ja uusia liikennepalveluita otettiin käyttöön toukokuun alussa 2017. Tuolloin julkaistiin eri liikennevälineissä käyvät mobiililiput ja mm. kiinteähintaiset taksipalvelut Savonlinnan keskustan alueella.

Kesäkuun alussa mobiililipun kelpoisuusalue laajeni myös Kerimäelle, jossa useat taksiautoilijat ottivat käyttöön vastaavan kiinteähintaisen kimppataksituotteen ja mobiilimaksamisen kuin Savonlinnassa.

Savonlinnan liikkumisen mobiiliopasta ja sovellusta ”Liikuttajaa” päivitetään samalla. Uusina toiminnallisuuksina käyttöön tulevat taksien ja Savonlinnan kaupungin palveluliikenteiden matkahaut ja hinnat sekä puhelintilaukset kiinteähintaisiin takseihin ja palveluliikenteisiin (Palit). Liikuttajaan on tuotu helpottavia tietoja mm. Savonlinnan alueella käytössä olevista lipputuotteista ja Android-versioon on tuotu mahdollisuus maksaa BUSPAY:n sovelluksella.  Kesäkuun puolivälissä julkistetaan lisäksi täysin uusia helppokäyttötoimintoja ja mobiililippujen helpompaa käytettävyyttä tukevia toimintoja. Sovellus on ladattavissa Appstoresta ja Google Playstä.

Kehittämisessä ovat olleet mukana Sito Oy:n lisäksi Buspay Oy sekä Kerimäen taksit Jarmo Venäläinen ja Petri Suomalainen.

Pihlajalinna Oy ja Sito Oy yhteistyöhön

Pihlajalinna ja Sito käynnistävät yhteistyön Pihlajalinnan hoitamilla sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisulkoistusalueilla. Yhteistyön tavoitteena on alueiden henkilökuljetuspalvelujen tehostaminen sekä samalla asukkaiden saamien kuljetuspalveluiden parantaminen. Yhteistyö käynnistetään ensimmäisenä Kuusiolinna Oy:n alueella ja yhteistyötä on tarkoitus laajentaa jatkossa myös muille alueille.

Henkilökuljetuskustannukset ovat nousseet Pihlajalinna Oy:n hoitamilla alueilla lähes 10 %:n vuosivauhtia. Kuljetuskustannusten kasvua pyritään hillitsemään operoimalla ja yhdistelemällä kuljetuksia tehokkaammin ja nykyistä avoimemmin. Samalla palvelujen käyttöä pyritään kehittämään helpommaksi. Sito vastaa alueilla käyttöönotettavien kuljetusten yhdistely- ja keskuspalvelujen järjestämisestä ja operoinnista. Jatkossa käyttöön otetaan myös uusia Siton digitaalisia palveluita, joilla mahdollistetaan asiakkaan saama parempi palvelu.

Samalla selvitetään mahdollisuudet avata Pihlajalinnan hoitamat henkilökuljetukset kaikille asiakkaille. Näin pystyttäisiin paitsi parantamaan alueen henkilökuljetuspalveluja myös tarjoamaan alueen liikennöitsijöille mahdollisuus kehittää omaa toimintaansa. Siton ja Pihlajalinnan yhteistyö tukee myös paljon tavoiteltua liikenteen digitalisoitumista ja muuttumista osin palveluksi.

Lisätietoja hankkeista antavat:

toimialajohtaja Petri Launonen, puhelin 020 747 6744 sekä

johtava konsultti Pekka Eloranta, puhelin 020 747 7436 (pk-seutu)

vanhempi konsultti Jaakko Rintamäki, puhelin 020 747 6738 (Savonlinna)

henkilökuljetusasiantuntija Simo Rautio, puhelin 020 747 7448 (Pihlajalinna)