abstractright abstractright
Uutiset

Yhteistyösopimukset Lahden Ammattikorkeakoulun ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa

Sitowise sekä Lahden Ammattikorkeakoulu (LAMK) ja Tampereen teknillinen yliopisto ovat allekirjoittaneet yhteistyö- ja kumppanuussopimukset. Sopimusten tavoitteena on kehittää Sitowisen ja LAMKin sekä TTY:n välistä yhteistyötä.

Lahden ammattikorkeakoulu

Lahteen Sito perusti toimiston maaliskuussa 2016, jolloin sen aluejohtajana aloitti Jani Lepistö. Tänä päivänä Siton Lahden toimistolla työskentelee tusinan verran ympäristö-, infra ja tele -asiantuntijoita. Kasvu toimistolla on ollut voimakasta.

– Alkuperäisen tavoitteen mukaan lähdimme hakemaan noin 20-30 henkilön asiantuntijaorganisaatiota. Siton ja Wise Groupin yhdistyminen laajentaa osaamistamme rakenne, talotekniikka ja korjausrakentamisen puolelle ja nostaa kasvutavoitettamme sekä mahdollistaa Lahden alueella yli 50 hengen suuruisen organisaation. Kasvua syntyy uusien osaajien kautta ja tätä ajatellen yhteistyön tiivistyminen on tärkeä asia, sanoo Siton aluejohtaja Jani Lepistö.

– Meillä on hyviä kokemuksia vastaavasta yhteistyöstä Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa. Vaikka kumppanuussopimus onkin ”vain paperi”, se jäntevöittää yhteistyötä. Näin tapahtui Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa ja uskomme, että vastaava tapahtuu myös LAMK yhteistyössä, kommentoi Siton varatoimitusjohtaja Kimmo Anttalainen

LAMKin tekniikan alan ympäristötekniikan ja – yhdyskuntasuunnittelun kanssa yhteistyö on alkanut jo monella tavalla; opiskelijat ovat tutustuneet Siton rakennuttamaan ympäristökohteeseen, ensimmäinen harjoittelija on rekrytoitu,  projektiaihioita,  opinnäytetyöaiheita ja osaamisia on mietitty yhdessä ja Jani Lepistö on käynyt luennoitsijavieraana. Myös yhteinen TKI – hanke on saamassa rahoitusta.

– Nyt jatketaan ja syvennetään yhteistyötä ja muistetaan myös viestiä hyvistä tuloksista ja onnistumisista, muistuttaa lehtori Raine Vihelmaa, joka on LAMKin sopimuksen yhdyshenkilö.

Lisätietoja:

Jani Lepistö, aluejohtaja, Sito Lahti, +358 20 747 7416
Raine Vihelmaa, lehtori, Lahden ammattikorkeakoulu, puh. +358 44 708 1437

Tampereen teknillinen yliopisto

Sitowise on solminut yhteistyösopimuksen Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) kanssa. Tällä pitkäkestoiseksi tarkoitetulla sopimuksella luodaan entistä parempi pohja yhteistyölle.

Kuvassa vasemmalta professori Pauli Kolisoja (TTY), Jouni Huura (Sitowise), professori Matti Pentti (TTY), Timo Karjalainen (Sitowise) ja alhaalla Kimmo Anttalainen (Sitowise) ja dekaani Heli Harrikari (TTY).

Tavoitteena on edesauttaa ajankohtaisen ja tuoreen tiedon sisällyttämistä opetussisältöihin sekä tukea koulutussisältöjen kehittämistä. Opinnäytetöiden teettämisellä yrityksille tärkeistä aiheista edistetään uusien osaajien rekrytointia ja opiskelijoijden työpaikan saantia.

Tavoitteena on myös käynnistää ja toteuttaa yhteisiä tutkimushankkeita, jotka hyödynttävät yrityksen liiketoiminnan ja osaamistarpeiden kehittämistä. Yhteisesti määriteltyjen, pitkäjänteisten hankekokonaisuuksien avulla voidaan tuoda ratkaisumalleja havaittuihin ongelmiin sekä edistää uusien kilpailukykytekijöiden synnyttämistä monipuolisen osaamisen avulla.

– Syntyneen sopimuksen myötä on odotusarvomme yhteistyön kehittymiselle korkealla. TTY on kaiken toimintamme osalta aina ollut ja nyt korostetusti erityinen kumppani. Tässä taustalla tietysti vaikuttaa myös esimerkiksi se, että suuri osa Tampereen henkilöstöstämme on ao. oppilaitoksen kasvatteja, joten lukkarin rakkautta löytyy, kommentoi aluejohtaja Timo Karjalainen.

– TTY;n toiminnan laajuuden ja vireillä olevan T3-hankeen (https://www.tampere3.fi/) myötä yhteistyön rajapintoja on lukuisia, joissa Sitowise haluaa olla mukana kokonaisuutta tukemassa. Kuitenkin kaikkein oleellisin tekijä yhteistyölle on opiskelijat. Heille tai teille pyrimme edelleen tätä kautta olemaan luonteva jatkumo tai silta työelämään, opiskeluiden rinnalla ja opiskeluiden jälkeen. Kiitän Sitowisen puolesta TTY;n yhteishenkilöitä syntyneestä sopimuksesta ja yhteistyön laajentamismahdollisuudesta, jatkaa Timo Karjalainen.

Yhteisen tiedonvaihdon tavoitteena on pitää osapuolet ajan tasalla tärkeimmistä tapahtumista ja  yhteistoimintaan liittyvistä asioista.

Lisätietoja:

Timo Karjalainen, aluejohtaja Sito Tampere, puh. +358 20 747 6727
Jouni Huura, aluejohtaja, Wise Group, puh. +358 50 517 5611
Pauli Kolisoja, professori, puh. +358 40 585 1025