abstractright abstractright
Uutiset

SITOn ja SYKEn WONDER-projektille rahoitus Euroopan Avaruusjärjestöltä

Sito ja SYKE saivat rahoitusta Euroopan Avaruusjärjestöltä (ESA) innovatiivisen vesistönseurantajärjestelmän kehittämiseksi. Kehitettävä palvelu hyödyntää uusia tarkkoja Sentinel-satelliittiaineistoja, paikannusta, kansalaishavainnointia mobiililaitteiden avulla sekä automaattista vedenlaadun mittausta. Järjestelmä toteutetaan Siton LOUHI-paikkatietopalveluun.

Järjestelmä soveltuu erityisen hyvin samentuman, veden värin, liuenneen orgaanisen aineksen, klorofylli-a:n ja sinileväkukintojen seuraamiseen. Tavoitteena on kehittää kansainvälisille markkinoille tähtäävä palvelu, joka korvaa ja täydentää perinteistä vesinäytteenottoon ja analysointiin perustuvia menetelmiä. Palvelun avulla saadaan tietoa vedenlaadusta entistä tiheämmin, vaivattomammin sekä kustannustehokkaammin.

Palvelua kehitetään yhdessä yritysten ja organisaatioiden kanssa, joilla on vesi- ja ympäristölupiin perustuvia vedenlaadun tarkkailuvelvoitteita. Kehittämistyöhön kutsutaan mukaan myös lupapäätöksiä valmistelevat ja lupia valvovat viranomaistahot sekä vedenlaadusta kiinnostuneet kansalaisjärjestöt.

WONDER-palvelun kehittämiseksi järjestetään työpajoja, joissa pohditaan, millaisia ominaisuuksia järjestelmällä pitäisi olla, jotta se vastaisi parhaalla mahdollisella tavalla yritysten vesistönseuranta- ja laaturaportointitarpeeseen.

Mikäli haluat lisää tietoa WONDER-hankkeesta ja työpajoista, niin ota yhteyttä:

Projektipäällikkö Sanna Vaalgamaa, SITO,  020 747 7432, sanna.vaalgamaa@sito.fi
Vanhempi asiantuntija, Timo Pyhälahti SYKE, +358 295 251 527,  timo.pyhalahti@syke.fi

WONDER – Water quality monitoring service based ON space asset provided Data, crowd sourcing, Environmental modelling and Reporting

ESA – Integrated Applications Promotion (IAP) Programme