abstractright abstractright
Uutiset

Järvenpään uuden kaupunkikeskuksen suunnittelu etenee

Sito ja Wise Group ovat mukana suunnittelemassa Järvenpäähän uutta uljasta kaupunkikeskusta.

Järvenpään uuden kaupunkikeskus Perhelän rakennustyöt pääsevät vauhtiin vanhojen rakennusten purulla vielä kevään aikana. Seuraavaksi päästään kaivamaan valtavaa monttua. Liikekeskuksen avajaisia on tarkoitus viettää vuoden 2019 loppupuolella.

Perhelän korttelin arkkitehtisuunnittelusta vastaa L Arkkitehdit ja sen rakentaa Lujatalo Oy.

Katusuunnittelu käynnistyi 2011

Kaupunkikeskustan uudistumista kaivanneet voivat huokaista helpotuksesta, sillä odotus on ollut pitkä. Keskustakorttelin kehittäminen oli suunnitelmissa jo vuosikymmenen alussa. Siton vuonna 2012 valmistuneita katusuunnitelmia on toki kauppakeskussuunnitelmien muuttumisen myötä ollut tarpeen jossakin määrin myös uudistaa.

– Merkittävin muutos on ollut kevyen liikenteen nostaminen etusijalle Mannilantien ja Sibeliuksenkadun liittymässä, kertoo Helsingintien ja Mannilantien tiesuunnittelun projektipäällikkö, Siton kaupunkitekniikan osastopäällikkö Tapio Karvonen.

Helsingintien linja-autopysäkit on myös muutettu ajoratapysäkeistä pysäkkitaskuiksi uusissa suunnitelmissa.

Suunnitelma korjaa Helsingintien nykyisen liikennejärjestelyn perusongelman: katutilan jäsentymättömyysen. – On vaikea tietää, onko katu kaksi- vai nelikaistainen ja pysäköinti on hyvin epämääräistä. Uudessa suunnitelmassa Helsingintiestä tulee kolmine kiertoliittymineen selkeä bulevardimainen katutila keskelle istutettuine puineen, Tapio Karvonen kovaa.

Keskustan kävelykatu ”Jannea” perusparannetaan tekniikaltaan ja ulkoasultaan. Perusparantaminen ulottuu Tupalan korttelille asti.

Sitossa on tehty samaan aikaan myös liikennemallia koko Järvenpään keskustan alueelle.

Varsinaiset katutyöt uuden keskustan alueella käynnistyvät vuonna 2018 ja valmistuvat osin 2019 ja lopullisesti koko kaupunkikeskuksen valmistumisen aikataulussa.

Rakennusaikaiset liikennejärjestelyt hallintaan

Toisella sitolaisella, projektipäällikkö Tommi Eskelisellä, on Perhelän hankkeessa eräänlainen ”kaksoisagentin” rooli. Hän vastaa Lujatalolle korttelin sisäisen liikenteen ja pysäköinnin suunnittelusta sekä kuinka kaupunkikeskukseen tuleva ja sieltä lähtevä liikenne saadaan mahdollisimman jouhevasti liittymään ympäröivään katuympäristöön. Eikä siinä kaikki: lisäksi hän vastaa Järvenpään kaupungille hankkeen työmaa-aikaisista liikennejärjestelyistä.

Siton suunnittelun jälki näkyykin Perhelän rakentamisen valmistelevissa töissä ensimmäisenä. Jo loppukeväällä Maunulantiellä on tehtävä kaapeli- ja johtosiirtoja rakentamisen alta. Se näkyy ensin työmaa-alueena Mannilantiellä ja kesän aikana kadun katkaisemisena kokonaan Sibeliuksenkatu-Helsingintie-väliltä.

Kaupunkikeskus Perhelän pysäköintitilat tulevat sen kahteen alimpaan, maanalaiseen kerrokseen. – Paitsi autoille, pysäköintihalliin tulee erittäin paljon tilaa myös pyöräpysäköinnille. Jopa 860 pyörää voidaan pysäköidä kaksikerroksisiin telineisiin, Tommi Eskelinen kertoo.

Innovatiivinen ja energiatehokas

Wise Group huolehtii Perhelän kaupunkikeskuksen LVI-suunnittelusta. Siton kaupunkitekniikan ja Wise Groupin LVI-tekniikan suunnittelijat ovatkin tehneetkin tiivistä yhteistyötä kuntateknisten liittymien suunnittelun osalta. Tommi Eskelisen tehtävänä on toimia välittäjänä.

Perhelän kaupunkikeskuksen LVI-suunnittelusta WiseGroupissa vastaava LVI-suunnittelupäällikkö Sakari Sipola.

Taloteknisiltä ratkaisuiltaan kiinteistökokonaisuudesta tulee varsin mielenkiintoinen.

Kaupunkikeskukseen rakennetaan 10 300 kerrosneliötä liike- ja toimistotilaa kahteen koko korttelin laajuiseen kerrokseen. Vuokra- ja omistusasuntoja tulee noin 450 kappaletta, 25 000 kerrosneliön verran.

– Tavanomaisempien 6- ja 8-kerroksisten kerrostalojen joukossa on myös 15- ja 25-kerroksiset tornit, joiden ylimpiin kerroksiin tulee myös muutamia ns. penthouse-tyyppisiä asuntoja, Sakari Sipola kertoo

Perhelälle tullaan hakemaan Leed -ympäristösertifiointia. Taloteknisissä ratkaisuissa sertifiointikriteerit vaikuttavat esimerkiksi energian ja veden käyttöön.

Uudesta kaupunkikeskuksesta suunnitellaan mahdollisimman energiatehokasta. Sen lämmityksessä hyödynnetään kiinteistön tuottamaa omaa hukkalämpöä.

–Parkkihalli pidetään talvella puolilämpimänä. Parkkihallin jäteilman lämpö otetaan poistoilmasta talteen lämpöpumpulla ja hyödynnetään kiinteistön lämmityksessä. Myös kaupan ja ravintoloiden kylmäjärjestelmissä ja jäähdytyksen tuotossa syntyv’ä lauhdelämpö hyödynnetään, Sakari Sipola kertoo.

Täydentävä lämmitysenergia saadaan kaukolämmöstä.

Asuntorneihin tulee asuntokohtainen viilennys, joka toteutetaan ilmanvaihdon kautta tuloilman IV-koneen jäähdytyspattereilla. Korkeisiin osiin tulee myös automaattinen sammutus.

Asuinkerrostalot valmistuvat vähitellen. Kokonaan Perhelän pitäisi olla valmis vuoden 2021 aikana.

Teksti: Dakota Lavento

Perhelän kauppakeskuksen liiketilat tulevat liittymään saumattomasti kävelykatu Janneen ja kaupunkikeskuksen sisätorilla voidaan järjestää tapahtumia ja pop-up toimintaa vuoden ympäri. Kuva: L-Arkkitehdit