abstractright abstractright
Uutiset

Sito selvittää hulevesien hallinnan periaatteet Kirkkonummella ja Kangasalla

Sito on valittu laatimaan Kirkkonummen sekä Kangasalan kuntien hulevesiohjelmat.

Hulevesiohjelma on strategisen tason asiakirja, jossa määritetään tavoitteet ja periaatteet hulevesien hallinnalle kunnan alueella. Ohjelmassa määritellään kunnan eri yksiköiden sekä vesihuoltolaitoksen vastuut ja tuotetaan käytännön ohjeet kaavoituksen, kunnallistekniikan suunnittelun sekä hulevesijärjestelmien kunnossapidon ja hallinnan avuksi.

Kirkkonummen hulevesiohjelmasta käytiin huhtikuussa minikilpailu, jonka perusteella Sito valittiin hulevesiohjelman laatijaksi parhaan työohjelman perusteella.
Kangasalan hulevesiohjelman laatiminen on käynnistetty jo maaliskuussa Siton ja Kangasalan kunnan välisen puitesopimuksen perusteella.

Lisätietoja: Perttu Hyöty (Kangasala) ja Timo Nikulainen (Kirkkonummi)