abstractright abstractright
Uutiset

Louhi-kuntapalvelin sai 3D-ulottuvuuden

Karttapalvelun 3D-ulottuvuus mahdollistaa mm. virtuaalisten kaupunkimallien käytön monenlaisissa sovelluksissa. Kuopiossa 3D:n käyttöönottoon valmistaudutaan parhaillaan.

Kolmannen ulottuvuuden Louhi Kuntapalvelin julkistettiin Siton Louhi-käyttäjäpäivillä Tampereella huhtikuun alussa.

Siton Louhi Kuntapalvelin on kuntien viranomaiskäyttäjille ja kuntien julkiseen viestintään kehitetty tilannekuvapalvelu. Eri järjestelmissä ylläpidettyjä tietoja voidaan helposti tarkastella samassa karttapohjaisessa käyttöliittymässä. Selainpohjainen pilvipalvelu toimii yhtä hyvin yhden kuin useammankin kunnan seutupohjaisena ratkaisuna ja on helposti räätälöitävissä esimerkiksi perusrekisterien, lupien, päätösten ja palautteiden hallintaan. Louhi Kuntapalvelinta käyttää jo 28 kuntaa ympäri Suomen.

Kaupunkimallin tuominen perinteisen 2D-kartan rinnalle tuo Louheen aivan uusia käyttömahdollisuuksia. – Perinteisellä karttaesityksellä on paikkansa, mutta monissa tilanteissa kolmiulotteinen malli välittää valtavasti enemmän tietoa helposti hahmotettavassa muodossa, kuvailee Siton tietopalvelujen palvelupäällikkö, arkkitehti SAFA Anssi Savisalo.

3D-kaupunkimallit kätevästi

Louhi Kuntapalvelimen käyttäjille 3D-karttanäkymä avaa monenlaisia mahdollisuuksia. Se mahdollistaa esimerkiksi kaupunkimallien esittämisen jo olemassa olevasta tiedosta nopeasti ja vaivattomasti. 3D-ympäristöön voidaan noutaa tarvittavia tietoja esimerkiksi kaupunkiympäristössä jo olevista kaduista valaisimineen, puineen sekä rakennuksineen ja luoda alueesta mallinnuksia vaikkapa täydennysrakentamista varten. Tietoja ei tarvitse enää syöttää mallintamista varten erikseen, vaan ne ovat generoitavissa 3D-karttamateriaalista suoraan. Esimerkiksi 2D-kartassa pistemäisenä näkyvä puu piirtyy 3D-kartassa tunnistettavana, kolmiulotteisena puumuotona ja antaa vaikkapa kadun reunan puistikolle heti tunnistettavan muodon.

3D-mallinnus ei jää enää yksittäisissä hankkeissa hyödynnettäväksi erikoistapaukseksi, vaan sitä voidaan käyttää kaikessa suunnittelussa. Juuri tätä Kuopiossa odotetaan kovasti. Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen tietohallintopäällikkö,  paikkatietoinsinööri Jari Torvinen kertoo, että Kuopiossa 3D-kaupunkimalleja on toki tehty tähänkin asti, mutta jatkossa 3D-karttanäkymä mahdollistaa 3D-mallinnuksen kaikessa suunnittelussa.

Kuopiossa 3D-kartta-aineiston keskitetty ylläpito aloitetaan kaupungin keskusta-alueen ja taajamien laserkeilauksen valmistuttua syksyn kuluessa. – Kaupungin keskustan aikaisemmat laserkeilaukset on tehty paloittain vuosilta 2007, 2009 ja 2012, joten uusi aineisto helpottaa nykytilannetta kuvaavan 3D-kaupunkimallin tuottamista. 3D-kartta-aineistoa hyödynnetään paitsi suunnittelussa, myös päätöksenteon apuna. Jari Torvinen on kaivannut työkalua, jolla asukkaille ja luottamusmiehille voitaisiin esitellä kaupunkiympäristön 3D-malleja. Nyt ratkaisu tähän tarpeeseen on Louhi 3D:n myötä käsillä.

Monenlaisia mahdollisuuksia

Kaikkia tapoja 3D:n soveltamiseen ei välttämättä ole vielä ehditty keksiäkään. Kun Louhi Kuntapalvelin-päivien osanottajilta kysyttiin, mihin he karttapalvelun 3D-ulottuvuutta haluaisivat jatkossa käyttää, vastauksista paljastui käyttömahdollisuuksien laaja kirjo aina työtehtävien helpottamisesta vapaa-ajan viettoon.

Liikennesuunnittelussa siitä on apua esimerkiksi liikenneyhteyksien visualisoinnissa ja analysoinnissa sekä liikennevirtojen ja liikenteen määrien kuvaamisessa. Kaupunkiympäristön suunnittelussa 3D-kaupunkimallit helpottavat aurinko/varjo-olosuhteiden tarkastelua ja tuulitunneleiden välttämistä. Vihersuunnittelussa sen avulla voidaan etsiä parhaita kasvuolosuhteita ja havainnollistaa kasvullisuutta. Kaavoituksessa sitä hyödynnetään rakennusten massoittelussa. 3D-kaupunkikehityksessä voidaan helposti luoda vaihtoehtoisia suunnitelmia julkaistaviksi ja kommentoitaviksi. Uusia asuinalueita voidaan markkinoida ja myydä 3D-visualisointia hyödyntäen. Myös vapaa-aikaan 3D tuo hyötyä: ulkoilureitteihin voi tutustua etukäteen 3D-tilassa ja suunnistuksesta niin luonnossa kuin kaupunkiympäristössä se voi tehdä uudella tavalla hauskaa.

Valmis käyttöön

Louhi Kuntapalvelimen 3D-karttapalvelu on tehty myös mobiilikäyttöön ja se toimii kaikilla yleisimmillä selaimilla. Se on myös jo valmis otettavaksi käyttöön. – Etsimme parhaillaan eri kokoisia kuntia ja kaupunkeja pilottikäyttäjiksi, Anssi Savisalo vinkkaa.

Jatkossa 3D-ominaisuus tulee lähtöoletukseksi Louhi karttapalvelun käyttäjille.